Annons

Nya Ulricehamn: Ulricehamnsalliansen får ta ansvar för utebliven satsning på skolan

Våra kärnverksamheter hade klarat sig betydligt bättre om Ulricehamnsalliansen inte lagt det högsta anpassningskravet på många, många år, skriver företrädare för Nya Ulricehamn i en kommentar till Henrik Ericksons krönika om skoldebatten.
insändare • Publicerad 8 juni 2023
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi hävdar att på grund av ett högt anpassningskrav och minskade statsbidrag, så får det konsekvenser ute i verksamheterna, skriver företrädare för Nya Ulricehamn i sin insändare.
Vi hävdar att på grund av ett högt anpassningskrav och minskade statsbidrag, så får det konsekvenser ute i verksamheterna, skriver företrädare för Nya Ulricehamn i sin insändare.Foto: Alexander Olivera/TT

Nej, Henrik Erickson, Ulricehamnsalliansen får inte ta skiten för regeringens hårda linje mot kommunerna. Ulricehamnsalliansen får ”ta skiten” för att de lade ett anpassningskrav i budget på 9,2 miljoner kronor på lärandet och lika mycket på välfärd, plus ytterligare 5,9 miljoner kronor på övriga verksamheter. I budgeten som de presenterade hade de inte en enda egen satsning på lärandet. De tre saker som fanns med var förvaltningens förslag. Dessutom lämnade de inte ett helt ärligt svar på interpellationen.

Annons

Läget inom lärandet är på flera håll allvarligt. Personalen går på knäna, arbetsmiljön är tuff, eleverna får inte det stöd de har rätt till och vi riskerar att både tappa fart, personal och framtidstro. Dessutom finns en överhängande risk för försämrad måluppfyllelse. Vi menar att kommunen måste prioritera det som är viktigast. Vi kan inte vänta på bättre tider eller att någon annan ska göra något. Inom lärandet ska vi undvika ryckighet. Därför behöver vi snarast skjuta till mer medel för att verksamheterna under resten av året ska kunna arbeta vidare med bättre förutsättningar. I posten kommunstyrelsens oförutsett finns exempelvis pengar som går att använda.

Vi reagerade starkt på det svar som Wiktor Öberg (M), kommunstyrelsens ordförande, gav på den interpellation som vi ställt. Öberg hävdade i sitt svar att lärandet inte kommer minska med några tjänster på grund av anpassningskravet och att de inte heller ser några konsekvenser. De signaler vi får från verksamheterna tyder på något helt annat. Lärandet säger att ekonomin inte går ihop och att det har fått eller kommer att få konsekvenser under året. En minskning med upp emot 20 personer kan bli aktuellt. Det innebär att personal som går på vikariat inte får det förlängt, klasser slås samman, större elevgrupper skapas, vissa tjänster lämnas vakanta, elever inte får det stöd som de har rätt till i tillräcklig omfattning, måluppfyllelsen kommer att minska samt att pensionsavgångar inte återbesätts. Sveriges lärare gav samma signaler på senaste budgetutskottet.

”Våra kärnverksamheter hade klarat sig betydligt bättre om Ulricehamnsalliansen inte lagt det högsta anpassningskravet på många, många år.”

Vidare väljer styret att skylla det på att det är regeringens fel som minskat statsbidragen. Självklart påverkar de minskade statsbidragen mycket och det är oerhört tragiskt att regeringen inte satsar på lärandet. Våra kärnverksamheter hade klarat sig betydligt bättre om Ulricehamnsalliansen inte lagt det högsta anpassningskravet på många, många år. Vi hävdar att på grund av ett högt anpassningskrav och minskade statsbidrag, så får det konsekvenser ute i verksamheterna.

En annan notering som vi gjorde under den nästan två timmar långa interpellationsdebatten var att inte en enda moderat var uppe i talarstolen, bortsett från när Wiktor Öberg besvarade frågan som ställts till honom. Är inte lärandet viktigt för Moderaterna?

Nya Ulricehamns budget innehöll stora personalförstärkningar inom både lärande och välfärd. Vi har alltid presenterat en detaljerad budget så att intresserade medborgare kan få reda på hur vi tänker fördela skattekronorna. I det är vi oftast ensamma. Sammantaget har vi nagelfarit efter poster, stora som små, att omfördela eller stryka till förmån för våra satsningar. För det har vi fått kritik både från andra partier och från UT:s Henrik Erickson. I Nya Ulricehamns budget finansierar vi både satsningar och tar ansvar. Här ges inte utrymme att detaljerat beskriva vår budget, men den som är intresserad kan ta del av vårt budgetunderlag på vår hemsida.

Som oppositionsparti hoppas vi att styret snarast prioriterar förstärkningar till kärnverksamheterna, då barnen, eleverna och personalen behöver det!

Annie Faundes

Mikael Levander

Keijo Tuomisto

Nya Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons