Annons

Nya Ulricehamn: Antalet lärare och resurspersonal måste öka våra skolor

Lärare i skola och förskola ska hantera allt från barn med psykisk ohälsa, barn som inte ätit frukost till barn med olika typer av diagnoser. Om skolan inte får de rätta förutsättningarna är det ett omöjligt uppdrag, skriver företrädare för Nya Ulricehamn.
insändare • Publicerad 18 mars 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det är helt nödvändigt att hitta breda lösningar för framtiden, en gemensam vision och en konkret handlingsplan som kan gälla oavsett politiskt styre, skriver företrädare för Nya Ulricehamn.
Det är helt nödvändigt att hitta breda lösningar för framtiden, en gemensam vision och en konkret handlingsplan som kan gälla oavsett politiskt styre, skriver företrädare för Nya Ulricehamn.Foto: JESSICA GOW / TT

Den låga måluppfyllelsen är tillsammans med hot- och våldssituationer de stora utmaningarna för skolan. Nya Ulricehamn har sedan partiet startade haft ett tydligt fokus på lärandefrågor. Det är politiken som är ytterst ansvarig, där både styrande partier och opposition tillsammans måste hitta en samsyn som är hållbar över tid. I insändaren i UT den 29 februari lyfter Socialdemokraterna just detta, vilket vi välkomnar. Vi har länge hävdat att en handlingsplan för skolan måste tas fram, vilken så många partier som möjligt ställer sig bakom. Vi delar den oro som framförs i insändaren och det är tid för handling. Det finns drag av ideologiska skiljelinjer inom politiken som måste överbryggas. Den styrande Ulricehamnsalliansen med Wiktor Öberg i spetsen har hävdat att ”slänga pengar på lärandet” inte löser några problem. Det är Nya Ulricehamns fasta övertygelse att en investering i våra barns och ungdomars utbildning är helt nödvändig! Naturligtvis finns det arbetssätt och metoder som kan skruvas på, men till syvende och sist handlar det om att antalet lärare och resurspersonal i skolan och på förskolan måste öka.

”Men PALS kan inte lösa alla de problem som nämnts och den skapar inte fler vuxna i skolan!”

Allt fler elever drabbas av psykisk ohälsa, har inlärningssvårigheter eller olika typer av diagnoser. Flera elever får inte i sig frukost hemma, de äter inte i skolan och de orkar därför inte hela skoldagen. Listan kan göras lång. Allt detta ska läraren hantera i klassrummet och på raster. Om inte skolan får de rätta förutsättningarna är det ett omöjligt uppdrag. Att öka måluppfyllelsen blir givetvis ännu svårare.

Annons

Under de senaste åren har de flesta skolor arbetat med metoden PALS. I framför allt låg- och mellanstadiet har arbetet med PALS mestadels varit positivt, vilket framgår av en studie av psykologen Karin Berg som är gjord bland skolorna i kommunen. Men PALS kan inte lösa alla de problem som nämnts och den skapar inte fler vuxna i skolan!

Under förra mandatperioden var Nya Ulricehamn en del av styret och vi satsade direkt på särskilda undervisningsgrupper, där elever i behov av särskilt stöd har möjlighet till undervisning i ett mindre sammanhang. Vi införde också tvålärarsystem i matematikundervisningen, då matematiken identifierades som det ämne där behovet var som störst. Om vi ska klara av dagens stora klasser och tillgodose de behov som finns, behöver tvålärarsystemet införas i fler ämnen. Likaså behöver bemanningen öka inom förskolan för att få ner antalet barn per vuxen. Det är konkreta åtgärder som kommer att ge resultat i både ökad måluppfyllelse och bättre arbetsmiljö för personalen.

Nu gäller det att se framåt och inte fastna i vem som gjort vad och inte. Det är helt nödvändigt att hitta breda lösningar för framtiden, en gemensam vision och en konkret handlingsplan som kan gälla oavsett politiskt styre. Tillsammans måste vi göra det politiska fotarbetet för våra barn och ungdomars framtid. Vi hoppas och tror att alla partier är beredda att agera tillsammans, läget är akut!

Markus Håkansson

Lena Josefsson

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons