Annons

NU: Simhallen – en viktig kommunal angelägenhet

Kommentar till Socialdemokraternas insändare om simhallen i UT 16/8 2018.
Publicerad 18 augusti 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sim- och sporthallen i Ulricehamn. (Arkivfoto)
Sim- och sporthallen i Ulricehamn. (Arkivfoto)Foto: Louise Olsson/BT

På en punkt i simhallsfrågan verkar Nya Ulricehamn vara helt överens med Socialdemokraterna; att Sim- och sporthallen ska förbli i kommunal ägo. Att sälja ut den till någon privat aktör, såsom Moderaterna förespråkar, riskerar att bli betydligt dyrare, såväl för kommunen som för besökarna. Nya Ulricehamn kommer aldrig medverka till en utförsäljning av Sim- och sporthallen.

Så långt tycks allt vara i sin ordning, men fortsätter man analysera Socialdemokraternas insändare uppenbarar sig något frågetecken.

Annons

I de diskussioner som förts i kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende renoveringen av simhallen, har Nya Ulricehamn vid flertalet tillfällen (senast den 20 juni) förespråkat en höjd ambitionsnivå. Med det avser vi att vidareutveckla simhallens funktionalitet så att det även kan erbjuda familjebad med exempelvis två vattenrutschbanor. Runt om i landet finns goda exempel på mindre orter som gjort liknande satsningar, vilket medfört en stor ökning av tillströmmande gäster. Dessutom har det lett till en befolkningsökning och fler företagsetableringar. Därför känns en sådan satsning rimlig med tanke på befolkningsmålet och att Ulricehamn gärna profilerar sig som en hälso- och rekreationsort. En satsning på simhallen skulle dessutom stärka området kring Lassalyckan ytterligare. Tyvärr har inte den styrande majoriteten vid något tillfälle ställt sig positiva till denna utveckling.

Vidare yrkade Nya Ulricehamn den 1 mars att det inte skulle ske någon utbyggnad av gymverksamheten i simhallen, för att inte ytterligare konkurrera med stadens befintliga friskvårdsaktörer. Högst förvånande vill majoriteten istället bygga ut gymdelen och även tillåta gruppverksamhet, vilket skulle kräva att en extern aktör tar över driften för att inte det offentliga ska konkurrera med det privata näringslivet. Således blir inte Sim- och sporthallen kvar i sin helhet i kommunal regi, utan bara delvis, något som Socialdemokraterna inte nämner i sin insändare.

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons