Annons

Nu ökar vi antalet tester

För att stoppa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att snabbt utöka antalet tester för covid-19. För att förenkla smittspårningen och få resurserna att räcka till bör ansvaret för att rapportera om smitta läggas på individen. Smittskyddslagen behöver därför tillfälligt ändras, anser C-politiker i länet.
Debatt • Publicerad 9 juni 2020 • Uppdaterad 10 juni 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Med ett strukturerat arbete och gemensamma krafter kommer vi att klara oss ur krisen, men för det krävs en uppdaterad svensk strategi, anser Kristina Jonäng och Cecilia Andersson.
Med ett strukturerat arbete och gemensamma krafter kommer vi att klara oss ur krisen, men för det krävs en uppdaterad svensk strategi, anser Kristina Jonäng och Cecilia Andersson.Foto: Cecilia Fabiano

Coronapandemin har satt vårt samhälle under stor press. Det nya viruset, som det saknas både vaccin och läkemedel mot, har snabbt spridit sig över världen och fått enorma konsekvenser i form av förlorade människoliv, press på sjukvården och omfattande ekonomisk nedgång.

Av alla länders olika strategier för smittbekämpning kan ingen säga med säkerhet vilken som i slutändan kommer att visa sig ha varit mest verkningsfull.

Annons

Vilken strategi och vilket vägval ett land väljer är ytterst regeringens ansvar, men då regionerna är utförare av vården väljer Centerpartiet att gå från ord till handling och agera samordnat både på nationell och regional nivå. Vi kan inte vänta på att regeringen agerar utan är vi stolta över att vår region nu ökar insatserna för testning och smittspårning i syfte att minska smittspridningen.

”Nästa steg är att låta invånare som har lindriga symptom testa sig via vårdcentralerna i Västra Götaland.”

Trycket på vården i Västra Götaland är fortsatt högt och det pågår smittspridning i alla kommuner. Under torsdagen 4 juni fanns totalt 279 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 62 på intensivvårdsavdelning (iva), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Bilden av en platåfas, sett över hela regionen, håller dock i sig.

Bara aktiv testning kan ge oss kunskap om hur utbredd smittan är och hur vi kan minska den framåt. Men trots att det finns kapacitet för ökad testning är det bara en mindre del av de smittade i hela samhället som testas. Samtidigt finns ett stort tryck från allmänheten om att öka möjligheterna att testa sig. Centerpartiet vill att alla med symptom ska få möjlighet att testas på ett enkelt sätt.

Västra Götalandsregionen ligger långt fram och testar just nu ungefär 4 000 personer i veckan. Inledningsvis har det handlat om patienter och vårdpersonal men numera också personal inom samhällsviktig verksamhet, framför allt polis, räddningstjänst och kriminalvård. Nästa steg är att låta invånare som har lindriga symptom testa sig via vårdcentralerna i Västra Götaland. Detta inleds nu.

Sveriges smittskyddsarbete är inte anpassat efter en situation där en stor del av befolkningen är smittad av en sjukdom. Kravet på behandlande läkare och anmälningsplikt blir nu ett hinder för att snabbt kunna utöka testningen. På nationell nivå driver därför Centerpartiet frågan om att ansvaret för att rapportera om smitta bör läggas på individen. Vilket skulle innebära att individen har merparten av ansvaret för att informera kontakter om smittan och rekommendera att de vid minsta symtom kontaktar primärvården för vidare testning. Detta kräver en tillfällig ändring av smittskyddslagen. Det blir en förenklad smittspårning men kan bidra till att ytterligare reducera smittspridningen och tidigt slå ner lokala utbrott i vår region.

Med ett strukturerat arbete och gemensamma krafter kommer vi att klara oss ur krisen, men för det krävs en uppdaterad svensk strategi. Människor och företag måste åter kunna planera sina liv och vi behöver ett fungerande samhälle igen.

Kristina Jonäng (C), regionråd

Cecilia Andersson (C), regionrådsersättare och ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons