Annons

Nej till gårdsförsäljning om barnen får bestämma

En privatiserad alkoholförsäljning, med fler försäljare, skulle öka tillgängligheten till alkoholen samt minska våra möjligheter till god tillsyn och kontroll, påpekar Hanna Myhrfeldt och Elsa Gatica Arikhan.
Debatt • Publicerad 15 maj 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gårdsförsäljningsutredningen en enorm fara för hela samhället. Det är därför viktigt att vi ser på alkoholen ur ett folkhälsoperspektiv och inte ett näringslivsperspektiv, anser skribenterna.
Gårdsförsäljningsutredningen en enorm fara för hela samhället. Det är därför viktigt att vi ser på alkoholen ur ett folkhälsoperspektiv och inte ett näringslivsperspektiv, anser skribenterna.Foto: FRANCOIS MORI

Regeringen har tillsatt en tredje utredning för att se över möjligheterna att tillåta privatiserad alkoholförsäljning, så kallad gårdsförsäljning. Trycket från näringslivet, särskilt alkohollobbyn, är högt och motiveringen lyder att det skulle lösa mycket av landsbygdens problem – att det skulle få landsbygden att ”blomma”.

Ett krav som inför pågående utredning ställdes av regeringen är att Systembolagets monopol måste säkras. Vi från Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland är dock övertygade om att en privatiserad alkoholförsäljning oundvikligen skulle leda till att Systembolagets monopol försvinner.

Annons

Skulle ”gårdsförsäljning” av alkohol införas så skulle det innebära att alla som tillverkar alkohol måste få samma och rättvisa villkor. Den så kallade likställighetsparagrafen kräver lika villkor och begränsas inte geografiskt. Det betyder att minst 300 mikrobryggerier i storstäderna också skulle få sälja sina produkter direkt till kund. Privata intressen skulle ta över och tillgängligheten till alkohol öka. Till vilket pris?

”Vill vi verkligen ha fler barn som behöver uppleva alkoholens negativa konsekvenser?”

När denna fråga utreds behöver vi alla förstå att vi inte kan se alkohol som vilken annan handelsvara som helst, då den har en säregen påverkan på folkhälsan. Det går inte att komma ifrån att en privatiserad alkoholförsäljning, med fler försäljare, skulle öka tillgängligheten till alkoholen samt minska våra möjligheter till god tillsyn och kontroll över denna. Detta skulle i sin tur leda till en rad negativa folkhälsorelaterade konsekvenser, inte minst för våra barn.

Enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har var femte barn i Sverige någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblematik. Detta innebär 430 000 barn vars liv ofrivilligt har påverkats av alkoholens negativa verkan.

Alkoholen är dels den största riskfaktorn när det gäller våldsbrott och den kostar samhället 103 miljarder kronor, bland annat på grund av medföljande skador, sjukdomar och för tidig död. Vill vi verkligen ha fler barn som behöver uppleva alkoholens negativa konsekvenser? Vi ska istället arbeta för att minska denna siffra till noll.

Med detta sagt är gårdsförsäljningsutredningen en enorm fara för hela samhället. Det är därför viktigt att vi ser på alkoholen ur ett folkhälsoperspektiv och inte ett näringslivsperspektiv. Det är vi alla skyldiga våra medmänniskor.

Systembolaget har en viktig, skyddande roll i vårt samhälle och Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland vill inte se en privatiserad alkoholförsäljning. Det riskerar att leda till förödande konsekvenser för dig som individ, dina anhöriga och samhället i sin helhet. Detta inkluderar alltså även landsbygden. Om förespråkare för privatiserad alkoholförsäljning menar att införande av detta skulle få landsbygden att ”blomma”, undrar vi vilken giftig blomma ni menar.

Hanna Myhrfeldt och Elsa Gatica Arikhan, konsulenter vid Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Annons
Annons
Annons
Annons