Annons

MP: Människovärde – ett etiskt förhållningssätt i vården

Oavsett om man är ung eller gammal så förtjänar man att bemötas på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt inom kommunal och regional vård och omsorg.

Särskilt viktigt är detta för de äldre som på grund av t ex ålder eller sjukdom är särskilt sårbara och som är helt beroende av samhällets vård och omsorg för sin hälsas och livskvalitets skull.
Publicerad 21 augusti 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Janerik Henriksson/TT

Genom ett flertal källor har jag fått till mig att det inte är ovanligt att äldre och sjuka behandlas mer som ett objekt än en fullvärdig medmänniska. Detta är inte etiskt eller moralist försvarbart, Vi förtjänar alla att bemötas på ett människovärdigt genom livets alla faser. 

Bara för att man är äldre ska man inte vid sjukdom eller akuta behov behöva vänta på att få hjälp.

Ett exempel: En äldre som faller och skadar sig inom omsorgen ska prioriteras på samma sätt som en trafikskadad 30-åring. Bägge dessa personer har samma människovärde och ska behandlas snabbt och lika och med samma omsorg. 

Utifrån de ovannämnda föreslår jag vården och omsorgen inom kommunal och regional regi lägger större fokus på bemötandefrågorna samt att utbildningarna inom vårdyrken som sjuksköterskor, läkare, och övrig vårdpersonal, bör lägga större fokus på området etik och moral.

Annons

Verksamheterna inom vård och omsorg skall utgå från det antagandet att alla människor oavsett etnicitet, sexuell läggning eller ålder är lika mycket värda som JAG själv. Ett sådant förhållningssätt kan vara lika mycket värd som den allra bästa medicinska behandlingen.

Kerstin Berggren (MP)

Kandidat till regionfullmäktige i Västra Götaland

Annons
Annons
Annons
Annons