Annons

Moderaterna: Inget resultat av satsade skolpengar med bristande styrning från NU

Nya Ulricehamns satsningar på skolan har inte gett önskat resultat, skriver företrädare för moderaterna i sin slutreplik till Nya Ulricehamn i debatten om skolan i Ulricehamns kommun.
insändare • Publicerad 16 april 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Satsade skolpengar ger inte önskat resultat, skriver företrädare för Moderaterna i sin insändare. Bristande politisk styrning ser de som en orsak.
Satsade skolpengar ger inte önskat resultat, skriver företrädare för Moderaterna i sin insändare. Bristande politisk styrning ser de som en orsak.Foto: JESSICA GOW / TT

I Ulricehamns Tidning den 7 april redogör företrädare för Nya Ulricehamn för de ”stora” satsningar man gjort på skolan under mandatperioden. Det är många ord och mycket pengar. Tyvärr kan vi konstatera att dessa satsningar inte gett önskat resultat.

Efter vår insändare om vikten av studiero samt ordning och reda i våra skolor har vi nu även tagit del av skolinspektionens rapport där man återigen riktar skarp kritik mot kommunen, denna gången gäller det Stenbocksskolan. Skolinspektionen påpekar bland annat brister i dokumentation och att vi inte lyckas ge det stöd som våra elever har rätt till enligt skollagen. Detta är oacceptabelt och tyvärr ännu ett bevis på hur illa det är ställt med våra skolor.

”En slutsats vi i Moderaterna drar är att Nya Ulricehamn brister i styrning och ledarskapsförmåga. Extra satsade pengar utan ett tydligt mål riskerar lätt att försvinna i organisationen. Detta är inte att visa respekt för skattebetalarnas pengar.”
Annons

Det har visat sig under flera år att de pengar politiken har skjutit till extra till skolan inte har gett önskat resultat. Vad beror detta på? En slutsats vi i Moderaterna drar är att Nya Ulricehamn brister i styrning och ledarskapsförmåga. Extra satsade pengar utan ett tydligt mål riskerar lätt att försvinna i organisationen. Detta är inte att visa respekt för skattebetalarnas pengar.

Vi kan också försäkra Nya Ulricehamn om att vi Moderater driver skolfrågor även på det nationella planet, då Nya Ulricehamn försöker göra gällande att vi inte har koll på vilka möjligheter vi har att påverka på kommunal nivå.

Wiktor Öberg, oppositionsråd

Sebastian Gustavsson, gruppledare

Moderaterna

Annons
Annons
Annons
Annons