Annons

Missa inte ännu en chans att bygga vindkraftverk

Ulricehamn har tidigare missat chansen att ge ett fint bidrag till klimatomställningen. Gör inte om samma misstag, uppmanar Klartänkt.
Insändare • Publicerad 10 juni 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kommunen har tidigare på svaga grunder yrkat avslag för planer på vindkraft. Framtida utvärderingar måste bli rättvisa, anser skribenten.
Kommunen har tidigare på svaga grunder yrkat avslag för planer på vindkraft. Framtida utvärderingar måste bli rättvisa, anser skribenten.Foto: Henrik Montgomery/TT

Kommunens tjänstemän yrkade 2018 avslag för Vattenfalls vindkraftparker i Stigared och Boarp. Men var beslutet välgrundat? Här är delar av tjänstemännens kritik.

Vattenfall ägnar hela tio sidor åt hydrologin i konsekvensutredningen. En rad skyddsåtgärder redovisas och hydrologiexperter lovar att inga vattenflöden ändras. Tjänstemännen underkänner detta, men kan inte förklara varför.

Annons

Upprepade gånger påtalas risken att Komosses hydrologi kan störas, men i konsekvensutredningen står tydligt att Komosse tillhör ett separat vattensystem. Vatten kan nämligen inte rinna ner i en dal, hoppa över en å och sedan klättra 50 höjdmeter till Komosse.

Ornitologer kartlade smålommens flygkorridor mellan Komosse och Åsunden. Två gånger. Verk flyttades så att korridoren blev fri, men tjänstemännen fortsätter hävda att de kan krocka.

”Vattenfalls utredning var omfattande och professionell och förtjänade en utvärdering som var opartisk.”

I Boarp finns få fornlämningar och viktiga fynd skyddades. Informationsskyltar om platsens historia skulle skapas och arkeologer anlitas. Låter väl föredömligt, men tjänstemännen är avvisande eftersom de inte vet verkens exakta placering. Men flexibla placeringar är bra om till exempel en ny skyddsvärd fornlämning hittas.

Av naturliga skäl inventerades fåglar och fladdermöss. Tjänstemännen klagar då på att insekter, grod- och kräldjur samt fiskar fattas. Rimligt? Det finns ju vindkraft i haven så fiskar lär överleva i åar och nya habitat för grod- och kräldjur är enkla att skapa om så önskas. Det begärdes ändå in fler art- och naturvärdesinventeringar. Vattenfall ansökte återigen om förlängd tid hos länsstyrelsen. Detta nekades med hänvisning till att ansökan var komplett för bedömning. Tjänstemännen avfärdade då ansökan som bristfällig.

Tjänstemännen klagade på att siktanalyser för vindkraftverk högre än 200 meter saknades. Men i konsekvensutredningen finns synbarhetsanalyser och fotomontage för verk upp till 240 meter. De hävdade också att verken kunde dominera utsikten från Komosse. Parkerna ansökte dock separat och ifall Stigared hade fått avslag och bara Boarp godkänts, skulle avståndet till närmsta vindkraftverk öka med hela 50 procent. Boarp ligger nio–tio kilometer bort i fjärrzonen och kan omöjligt dominera landskapsbilden.

Konsekvensutredningen har bevisligen lästs slarvigt och avfärdats i stil med: ”Vi tror inte på era experter, men vi vet inte varför”. Det är inte seriöst. Men det stoppades föredömligt planerade vindkraftparker i områden utsedda som riksintresse för vindbruk. Ulricehamn missade därmed chansen att ge ett fint bidrag till klimatomställningen och det kostade Vattenfall tio miljoner kronor och fem år av utredningar.

En klen tröst kanske, men i kommunfullmäktige gav Mikael Levander (NU) Vattenfall beröm för hur väl de skött projektet. Vi borde också be alla personer om ursäkt vars arbetsinsatser och kunskap omyndigförklarades av oss.

Var det kanske en överdriven rädsla för att utsikten från Komosse skulle förändras som gjorde att fakta blev ointressant? Vattenfalls utredning var omfattande och professionell och förtjänade en utvärdering som var opartisk och faktabaserad. Inte känslodriven.

Så snälla tjänstemän, hoppas er nästa utredning blir rättvis. Jag ser fram emot att läsa den i stället.

Klartänkt

Annons
Annons
Annons
Annons