Annons

Minuthetsen i äldrevården måste upphöra i Ulricehamn

Tiden för omvårdnadspersonalen ska styras av mottagarens behov. Att lämna detaljstyrningen av hemtjänsten innebär att visa tillit till personalens kunnande. De får större ansvar och möjligheter att påverka sitt arbete, skriver politiker i Ulricehamn.
Debatt • Publicerad 1 juni 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Sanna Tedeborg

Ulricehamns äldre ska känna sig trygga med äldreomsorgen och kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som vågar pröva nytt och litar på sina medarbetare. Coronapandemin har visat på brister inom äldreomsorgen, skyddet för våra allra sköraste, äldsta har inte varit tillräckligt. Även om äldreomsorgen i Ulricehamns kommun inte drabbats i riktigt lika stor omfattning som på andra håll i landet behöver förändringar och förbättringar ständigt pågå.

Det lyfts ofta fram att det som äldre värderar högt när det gäller kvaliteten i hemtjänsten är att det är samma personer som kommer, att de dyker upp på samma tider och att hjälpen utförs på samma eller liknande sätt. Inom hemtjänsten kallas detta för kontinuitet. Vi vill att personer som behöver stöd och omvårdnad ska få det av så få olika personer som möjligt.

”Arbetsmiljön är inte hållbar om personalen ständigt saknar marginaler.”
Annons

Ulricehamns kommun deltar årligen i Socialstyrelsens undersökning om vad äldre tycker om den omsorg som kommunen utför. Personalens bemötande och förtroendet för personalen ges högt betyg. Däremot är det sämre värden på frågan om den äldre vet vem de ska kontakta för synpunkter.

Vi vill att de som beviljats insatser inom äldreomsorgen ska ha en fast kontaktperson att vända sig till. Kontaktpersonen ska vara den som gör de flesta besöken hos den äldre. De får då möjlighet att lära känna varann och skapa en nära och trygg relation.

Personalen som jobbar inom äldreomsorgen har ett tungt och krävande arbete. Oförutsedda händelser hör till vardagen. Den minutstyrning som finns skapar en ohållbar arbetssituation. Minutstyrningen innebär att personal inom hemtjänsten ges ett visst antal minuter att utföra beviljade insatser. Men vad händer när duschen tar längre tid än vad som är planerat eller när den person som besöket gäller inte mår som vanligt och behöver få prata med personalen?

Arbetsmiljön är inte hållbar om personalen ständigt saknar marginaler. Tiden för omvårdnadspersonalen ska styras av mottagarens behov. Att lämna detaljstyrningen av hemtjänsten innebär att visa tillit till personalens kunnande. De får större ansvar och möjligheter att påverka sitt arbete. Låt personalen planera tiden och utförandet tillsammans med den äldre.

Socialdemokraterna och Liberalerna lämnade in tre motioner vid senaste mötet med kommunfullmäktige. Vi vill att det ska tas fram en handlingsplan för att stärka kontinuiteten i hemtjänsten och på särskilt boende. Varje person som beviljas insatser ska ha en undersköterska som fast kontaktperson att vända sig till. Minutstyrningen ska avskaffas och ett tillitsbaserat arbetssätt införas.

Vi menar att Ulricehamns kommun ska ligga i framkant när det gäller kvalitet och omsorg av våra invånare.

Klas Redin (S)

Inga-Kersti Skarland (S)

Adela Brkic Carlsson (L)

Annons
Annons
Annons
Annons