Annons

Mikael Levander (NU): Var är de konstruktiva förslagen från (S) om förbättringar för skolan?

Socialdemokraterna är snabba med kritik, men var är de egna förslagen, undrar Mikael Levander (NU) i sitt svar till Klas Redin (S).
insändare • Publicerad 12 april 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mikael Levander (NU) skriver att 12 av de 18 punkter om skolan man hade i sitt handlingsprogram har uppfyllts. Studieron har också blivit bättre, enligt insändaren.
Mikael Levander (NU) skriver att 12 av de 18 punkter om skolan man hade i sitt handlingsprogram har uppfyllts. Studieron har också blivit bättre, enligt insändaren.Foto: Henrik Montgomery/TT

I en insändare i torsdagens UT nämner Klas Redin (S) bland annat om den tillsyn som är gjord på Stenbocksskolan av Skolinspektionen. Den pekar på både allvarliga och mindre allvarliga brister. Skolan har fått i uppdrag att komma till rätta med dessa brister i början av höstterminen. De flesta av punkterna som Skolinspektionen lyfter ligger på rektor/skolan att förbättra. Jag kommer dock som ansvarig för lärandet att följa upp det, för att tillförsäkra mig om att så sker.

Under de snart 3,5 år som vi varit en del av minoritetsstyret har vi tillfört en hel del medel till lärandet (se tidigare svar på Moderaternas insändare). Pengar som bland annat gått till barn och elever i behov av särskilt stöd, flexgrupper, fler personal inom elevhälsan, lärarassistenter, dubbelbemanning inom matematik och socialt förebyggande aktiviteter.

Annons

Flera av ovannämnda insatser har gått ut på att skapa studiero, men än är vi inte där vi önskar att vara. Det har i många delar blivit bättre. Meritvärdena har förbättrats, tryggheten har ökat och även studieron uppvisar högre siffror än när vi tillträdde.

Tittar vi på högstadiets siffror för 2018 (året innan vi tillträdde) så svarade 46% av eleverna i Ulricehamns kommun att de ”helt eller till stor del” känner att det är lugn och ro i klassen. 2020 gjordes alternativen i enkäten om och heter numera ”stämmer helt och hållet/stämmer ganska bra” och 2022 har de ökat till 58,9%. Ett kliv uppåt, men långt ifrån tillräckligt.

”Var är de konstruktiva förslagen från socialdemokraterna kring de brister man upplever inom lärandet?”

Efter valet tog styret, bestående av Nya Ulricehamn och Centerpartiet, fram ett kommunalpolitiskt handlingsprogram med 75 punkter, varav 13 punkter hörde till lärandet. Punkter som vi gemensamt kom fram till att vi skulle driva under mandatperioden. Samtliga punkter inom lärandet är genomförda eller håller på att genomföras.

I vårt valprogram som vi gick till val på hade vi 102 punkter, varav 18 punkter handlade om lärandet. Om vi fokuserar på dessa 18 punkter som insändaren handlar om har vi uppfyllt 12 av dem, vilket innebär att de allra flesta av punkterna är uppfyllda. Tre har delvis genomförts och tre har inte kunnat genomföras, då vi inte kom överens om dem i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram.

Klas Redin och socialdemokraterna är snabba att komma med kritik och det är ett oppositionspartis roll (även om man hade möjligheten att själva vara med och styra som största parti efter valet 2018). Vi har hela tiden pläderat för en öppenhet i politiken, vilket också är ett måste som minoritetsstyre. Att enbart ägna sig åt kritik leder inte framåt, var är de konstruktiva förslagen från socialdemokraterna kring de brister man upplever inom lärandet?

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons