Annons

Migrationsverket måste se till barnens bästa

Konsekvenserna av att Migrationsverket stänger asylboenden orsakar oacceptabelt stor skada för barnen. Det som sker bryter mot Barnkonventionen och svensk lag. Vi kräver att Migrationsverket ändrar sitt agerande och ser till barnens bästa vid dessa flyttar, skriver debattörerna.
Debatt • Publicerad 15 juni 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
UT har i flera artiklar berättat om familjen Hakimi från Afghanistan som ryckts upp från sitt boende i Blidsberg. Det skapar oacceptabel stor skada för barn, anser Svenska kyrkan och Rädda barnen.
UT har i flera artiklar berättat om familjen Hakimi från Afghanistan som ryckts upp från sitt boende i Blidsberg. Det skapar oacceptabel stor skada för barn, anser Svenska kyrkan och Rädda barnen.Foto: Anton Hedberg

Rädda Barnen, Svenska kyrkan och andra humanitära aktörer möter många av de familjer som tvingats flytta från Migrationsverkets boenden runtom i Sverige, däribland till Spenshult och Restad gård med runt 700 boende. Vi ser hur det saknas ett helhetsgrepp kring barnens bästa.

Familjerna har ibland fått besked om flytt med bara några veckors eller dagars varsel. Ofta vet de inte vart de ska flytta förrän precis innan. Det skapar onödig stress och vanmakt över en situation som hade kunnat förebyggas. Trots interna riktlinjer om att undvika flyttar mitt i terminen sker det nu återkommande.

”De berättar om människor på boendet som tar droger och att saker blir stulna.”
Annons

Vi förstår att svåra beslut behöver tas, men det är nödvändigt att korrekt och tydlig information ges i god tid till dem som ska flytta. Att familjer får stöd med att hitta skolplats och vårdinstanser i den nya kommunen är oerhört viktigt. Att flytten sker mitt i en pandemi skapar ytterligare oro och gör det svårare att etablera sig på ett nytt ställe. Flera familjer vi möter har fått flytta till kollektiva boenden. De berättar om människor på boendet som tar droger och att saker blir stulna. Barnen tycker att det känns otryggt att gå till de delade toaletterna och att vara i de allmänna utrymmena eller leka utomhus

Barn och unga som flytt hit har många gånger varit med om svåra händelser. För att kunna återhämta sig och bearbeta sina upplevelser krävs trygghet och stabilitet. Enligt Migrationsverket bor det i dag cirka 1 100 barn på boenden som läggs ner. De har ofta bott där under flera år och hunnit rota sig, skaffat kompisar och nätverk som de nu med kort varsel tvingas lämna.

En åttaårig flicka som flyttat fem gånger på fyra år i Sverige säger så här: ”Jag vill inte flytta i hela mitt liv. Jag vill stanna här, är mycket bättre för mig. Nya platsen måste jag göra nya kompisar, jag vill inte ha nya kompisar. Blir svårt, nya platsen kan personer reta mig, putta mig. Här är en bra stad, jag känner personer som kan hjälpa mig och min mamma ibland – de är snälla”.

Barnkonventionen är nu svensk lag och det finns en uttalad ambition om att stärka barns rättigheter. Vi vill därför att:

• Bättre hänsyn tas till barnets bästa vid beslut att avveckla asylboenden. Barn ska få komma till tals och en ordentlig prövning av barnets bästa ska göras. Detta kräver prioritering av resurser

• Samplaneringen mellan myndigheter, regioner och kommuner förbättras och inleds i god tid före flytt för att undvika glapp i till exempel skolgång eller vård. Flytt mitt under skolterminer ska i största möjliga mån undvikas.

• Information om flytt sker minst två månader innan flytt. Anpassad information måste ges till barnen. Uppföljning bör ske genom samtal efter flytten.

• Boendemiljön anpassas så barn kan känna sig trygga.

• Barns rättigheter måste nu tillvaratas i praktiken och inte bara i teorin.

Helena Thybell, generalsekreterare, Rädda Barnen

Annons

Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare, Svenska kyrkan

Pascal Andreasson, ordförande, BASF, Blidsbergs asylstödförening

Elvy Johansson, ordförande, Rädda barnen lf Ulricehamn

Inger Mellåker, diakon, Svenska kyrkan Ulricehamns pastorat

Anette Ljungberg, diakon, Svenska kyrkan Redvägs församling

Annons
Annons
Annons
Annons