Annons

Marbäcksbo: De som bor nära ett vindkraftverk är sällan positiva till det

Vem tar ansvar när vindkraftverken är uttjänta och bolaget inte längre finns kvar, frågar sig signaturen ”Marbäcksbo” inför planerna på vindkraft i närområdet.
insändare • Publicerad 12 augusti 2023
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Enligt kommunallagen ska kommunalpolitiker alltid arbeta för kommuninvånarna.  Vi hoppas att alla goda krafter verkar för att vindkraftsplanerna avbryts, skriver signaturen ”Marbäcksbo” i sin insändare.
Enligt kommunallagen ska kommunalpolitiker alltid arbeta för kommuninvånarna. Vi hoppas att alla goda krafter verkar för att vindkraftsplanerna avbryts, skriver signaturen ”Marbäcksbo” i sin insändare.Foto: Samael Atlagic

I UT härförleden skrev någon att det är fantastiskt med en vindkraftpark i Marbäck. Det kan man ju spontant tänka, att vindkraftpark låter naturligt och ja, till och med vackert, ställt i förhållande till fossil el och kärnkraft. Men då en ny ”park” planeras i Marbäck och vi satte oss in i ämnet tog det inte många minuter att inse att park är en fin omskrivning för industri och exploatering av skogsmark, förändringar i vår sköna natur som aldrig kommer att kunna återställas. De som förespråkar vindkraft hävdar att vi behöver mer förnyelsebar el, men det vi behöver är fossilfri stabil energiproduktion vilket vindkraften inte alls bidrar till.

Det som planeras för Marbäck är åtta vindmöllor á 250 meter, vingspannet är 180 meter. Turning Torso i Malmö är Sveriges högsta byggnad med sina 198 meter. Det betyder att den sammanlagda höjden på vindmöllorna blir mer än tio Turning Torso i lilla Marbäck! Till detta krävs enorma fundament och cirka 20 meter breda vägar för transport av byggmaterial fram till varje vindmölla. Det finns många och detaljerade beskrivningar på nätet för den som är intresserad.

Annons

När sedan möllorna är på plats kommer de att skicka ut ett starkt rytmiskt vitt sken dygnet runt år ut och år in. I Läkartidningen finns en debattartikel från 2013 om hur infraljud från vindkraftverk påverkar hälsan. I debattartikeln sägs att ”förutom det hörbara ljudet genererar vindkraftverken även ett pulserande infraljud som påverkar innerörat och centrala nervsystemet… detta ljud kan utbreda sig över mycket långa sträckor och ledas… pulserande flöden ur rörmynningar… stora vibrerande ytor. Boende nära vindkraftverken har oftare sömnstörningar och depression… ökad frekvens av yrsel, tinnitus, ljudöverkänslighet, huvudvärk, ökad aktivering av autonoma nervsystemet med mera...”. Enligt samma debattartikel ska aktivering av autonoma nervsystemet betyda ökat stresspåslag vilket kan leda till panikattacker, högt blodtryck, hjärtinfarkt för personer med ökad sensorisk känslighet med mera.

”Våra kommunpolitiker har makt att lägga veto och förhindra något som vi tror kommer att skada Marbäck och Ulricehamns kommun.”

Angående ekonomin. En granskning har gjorts av årsredovisningar från svenska vindkraftsföretag (över 1 000 stycken) år 2017–2021. 95 procent av företagen gick med förlust, man redovisade minusresultat varje år. Vindkraftverken överlever endast på grund av bidrag från skattebetalarna.

Förlusterna kommer dessutom när vindkraftverken producerar el. När det blåser som bäst måste produktionen strypas annars blir det obalans i nätet med risk för allvarliga skador.

Företagen ägs till allra största delen av utländska bolag. Letar man går spåren till Luxemburg och Schweiz, sedan kommer man inte längre. I något fall går det att se att det är kinesiska staten som ligger bakom.

Anledningen till att man gör dessa satsningar är förstås pengar. Bolagen får gröna lån från EU, gör förlustavdrag, skatteplanerar och med hjälp av räntesnurror kan man få vinst. Ägarna kan slutligen tömma bolagen på pengar och lämna skattebetalarna med ansvaret efter konkursen. Eolus som prospekterar i Marbäck tar ingen egen risk, risken ligger hos (de utländska?) vindkraftsbolaget. Vem tar ansvar när vindkraftverken är uttjänta om bolaget har gått i konkurs?

Kanske har vi fel i vår kritik. Kanske är vindkraft en nödvändig grön satsning för att klara framtidens elförsörjning, eller så är det inte det, ingen vet! Helt klart är att åsikterna går isär och de som bor nära ett vindkraftverk sällan är positiva.

Våra kommunpolitiker har makt att lägga veto och förhindra något som vi tror kommer att skada Marbäck och Ulricehamns kommun. Enligt kommunallagen ska kommunalpolitiker alltid arbeta för kommuninvånarna. Vi hoppas att alla goda krafter verkar för att vindkraftsplanerna avbryts.

Marbäcksbo

Annons
Annons
Annons
Annons