Annons

M: Vi vill flytta tillbaka makten till de folkvalda

Moderaterna i Ulricehamn konstaterar att beredningarna inte används längre i det lokala politiska arbetet. Framgångsrika skolkommuner organiserar sig på ett helt annat sätt än Ulricehamn, skriver tre företrädare för partiet.
debatt • Publicerad 16 december 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En bild från kommunfullmäktige i Ulricehamn. Moderaterna konstaterar att beredningarna under kommunfullmäktige inte längre används. ”Vi behöver fler politiker med tydliga uppdrag, inte färre med otydliga uppdrag”, skriver de i debattartikeln.
En bild från kommunfullmäktige i Ulricehamn. Moderaterna konstaterar att beredningarna under kommunfullmäktige inte längre används. ”Vi behöver fler politiker med tydliga uppdrag, inte färre med otydliga uppdrag”, skriver de i debattartikeln.Foto: Pernilla Rudenwall

Var fjärde år har vi allmänna val i Sverige. Då beslutas det om vilka som ska representera svenska folket i våra styrande församlingar. Det är brukligt att det görs kontinuerliga översyner av hur de folkvalda sedan väljer att organisera sig för att få till stånd ett så bra styrsystem som möjligt. I vår kommun gjordes en stor översyn inför valet 2010 då vi skrotade alla våra nämnder och la alla dessa beslut i kommunstyrelsen (KS). För att inte all makt skulle koncentreras till kommunstyrelsen valde man att införa beredningar under kommunfullmäktige där visioner och strategier skulle arbetas fram. Det vi kan konstatera är att detta upplägget totalt har havererat under innevarande mandatperiod. I dag ligger all makt i kommunstyrelsen och beredningar användas inte alls längre. De farhågor som fanns kring maktkoncentrationen har tyvärr besannats och kommunfullmäktige är i dag inget annat än ett transportkompani åt kommunstyrelsen.

I början av året tillsattes en demokratiberedning som fick i uppdrag att se över hur vi organiserar oss samt lämna förslag till hur vi kan förbättra vårt interna arbete. Tyvärr har vi i Moderaterna inte lyckats övertyga alla partier om behovet av att göra om vår organisation. C, NU och S vill behålla nuvarande system vilket vi beklagar.

Annons

Vi vill ha en ny ordning i kommunen. Vi vill flytta tillbaka makten till våra folkvalda och dela upp makt och inflytande till nämnder. Det behövs en tydlighet om vem som är ytterst ansvarig och politiker som ges tid att följa förvaltningens arbete och bli experter inom sitt område.

”Det saknas en tydlighet i uppdraget som förtroendevald och en nära koppling till verksamheterna. Vi anser att vi behöver mer engagerade politiker, inte färre. Vi behöver dessutom fler och mer pålästa politiker, inte färre.”

Om man tar skolans område som ett exempel och ser på hur framgångsrika skolkommuner organiserar sig så kan vi inte hitta en enda som har ett liknande upplägg som oss. Det saknas en tydlighet i uppdraget som förtroendevald och en nära koppling till verksamheterna. Vi anser att vi behöver mer engagerade politiker, inte färre. Vi behöver dessutom fler och mer pålästa politiker, inte färre. Vi behöver också fler politiker med tydliga uppdrag, inte färre med otydliga uppdrag.

För oss är det oerhört viktigt att uppdraget som folkvald är på riktigt. Att alla ges möjlighet att få göra sin röst hörd och få en chans att påverka. I dagens system försvinner alldeles för många frågor via en långtgående delegationsordning till tjänstemännen. Vi vill istället ha upp frågorna på bordet så att de folkvalda får besluta om fler frågor som berör våra kommuninvånare.

Eduard Piper (M)

Per Hellqvist (M)

Lars Holmin (M)

Annons
Annons
Annons
Annons