Annons

M: Vägen till återvinningen blev dyr för kommunens invånare

Motorvägens första etapp är klar och nu återstår bara delen till Jönköping. Klart är att den har fört med sig en massa bra saker för Ulricehamn. Vår kommun har fått ett riktigt uppsving. Allt blev emellertid inte så bra utan det finns saker som behöver genomlysas för eventuell åtgärd.
Publicerad 21 augusti 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Återvinningscentralen Övreskog. (Arkivfoto)
Återvinningscentralen Övreskog. (Arkivfoto)Foto: Stefan Bjarnefors/BT

När Hössnamotet flyttades blev vägsträckan till Övreskogs återvinningscentral väsentligt längre. För alla utom för de som kommer från Hössnahållet blev det längre. För ingen blev det kortare, de flesta har drygt fem kilometer längre tur- och returresa.

Detta förhållande kanske man skulle kunna leva med om man inte tittar på volymen av besökare på Övreskog. UEAB redovisar en besöksvolym med drygt 100 000 besökare per år, som enligt deras beräkningar kommer i cirka 75 000 fordon. Med UEAB:s framtidsplaner för Övreskog lär denna volym fortsatt öka. Till detta kommer den tunga trafiken.

Annons

Ett räkneexempel som utgår från att 15 procent av besökarna kommer från Hössnahållet och som bara tar hänsyn till lättare fordon ger att det samlade extra transportarbetet för att ta sig till Övreskog blivit drygt 32 000 mil eller 8 varv runt jorden per år.

Den samhällsekonomiska kostnaden för detta arbete är mycket stor. Fordonskostnader, bränslekostnader, vägslitage, tid är några exempel på extra kostnader som tillkommit. Med en genomsnittshastighet på 60 km/h blir bara extratiden nära tre årsarbeten.

För den enskilde ökar kostnaden extra mycket då den påverkas av regeringens ökade miljö- och energiskatter.

De lokala företagen och deras kunder belastas naturligtvis på samma sätt genom att kostnaderna stiger. Hantverks- och installationsföretagen är där ofta flera gånger om dagen och det är inte alltid den här extratiden går att debitera på kund.

Utifrån en miljöaspekt blir det dessutom kontraproduktivt till syftet att minska miljöbelastningen genom återvinning. Här ökar miljöbelastningen högst avsevärt.

När Vägverket och kommunen en gång beslutade om att flytta Hössnamotet finns det en risk att man inte hade klart för sig de här merkostnaderna, som är på mångmiljonbelopp/år. Därmed kanske inte rätt beslut fattades, men klart är att alla dessa extra kostnader belastar Ulricehamns kommuns invånare.

Därför motionerade jag om att utreda de uppkomna miljö- och samhällsekonomiska konsekvenserna orsakade av den längre sträckan och ställa dem mot en alternativ lösning med en överfart över R40 i den gamla vägens sträckning för att korta vägen till Övreskog och därmed göra det lättare och billigare att återvinna.

Roger Wilhelmsson

Oppositionsråd (M)

Annons
Annons
Annons
Annons