Annons

M: Förläng skoldagarna och inför obligatorisk läxhjälp

Allt för många elever i Ulricehamns kommun lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Detta är en mycket oroväckande utveckling. Trots detta har den socialdemokratiskt ledda majoriteten i kommunen vidtagit få eller inga åtgärder för att vända utvecklingen. När det gäller måluppfyllelsen för årskurserna 7–9 kan man till och med säga att de styrande politikerna svikit såväl elever, föräldrar som lärare.
Publicerad 18 augusti 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Om man menar allvar med talet om Sverige som en kunskapsnation och verkligen vill att Ulricehamn ska vara en kommun där skolfrågorna prioriteras krävs en rad åtgärder. Vi moderater ser skolan som välfärdens kärna och är beredda att vidta en rad olika skolreformer för att säkerställa att barn och ungdomar i Ulricehamns kommun får den bästa möjliga utbildningen – en utbildning som rustar dem för vår lokala arbetsmarknad eller för högre studier.

Duktiga, välutbildade och engagerade lärare är en förutsättning för en skola där kunskap står i centrum. Moderaterna vill att lärarna ska få mer tid med eleverna. Detta vill vi åstadkomma genom att öka personaltätheten. På sikt ser vi att det är två vuxna i varje klassrum, två lärare eller till att börja med en lärare och en assistent. Lärarnas pappersarbete måste minska, bl.a. genom att de nationella proven digitaliseras och rättas externt. Överlag bör onödig administration kopplade till skolverksamheten undvikas. Det är vidare av största vikt att lärarna får rimliga arbetsvillkor och en bra lön. Här är moderaterna beredda att avsätta extra resurser. Det är en ödesfråga att Ulricehamns kommun blir en attraktiv arbetsgivare för lärare.

Annons

Eleverna behöver lugn och ro för att kunna ägna sig åt sitt skolarbete. Det är viktigt att elever och föräldrar vet att skolan håller hög kvalitet och att skolan är en trygg lärmiljö. För att säkerställa detta vill moderaterna införa tydliga regler som främjar studiero. Skolans personal ska kunna vidta kraftfulla åtgärder för att förhindra eventuellt stök och mobbing. I en tid när den psykiska ohälsan bland unga ökar måste elevhälsans resurser utökas och så även tillgängligheten till skolsköterskor och kuratorer. Nu är antalet elever per skolsköterska och kurator alldeles för högt i Ulricehamn. Det är inte försvarbart.

För att göra skolan till en plats där varje elev, oavsett bakgrund, ges förutsättningar att nå sina mål vill moderaterna införa lovskola samt obligatorisk läxhjälp för årskurs 4–9. Vi moderater vill också, med start i lågstadiet, utöka skoldagarna med en timma per dag. Den extra tiden i skolan ska vikas för svenska och matematik, så att alla barn lär sig läsa, skriva och räkna.

En röst på Moderaterna den 9 september är en röst mot socialdemokraternas och miljöpartisternas flumskola. Det är en röst för en kunskapsorienterad skola där varje elev blir sedd och får det stöd som hon eller han behöver.

Sebastian Gustavsson (M)

Biträdande oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons