Annons

Liberalerna: Ungas utanförskap måste upphöra i Ulricehamn

Ungdomsteam, ungdomsanställningar och ett ungdomsråd som rådgörande funktion till kommunstyrelsen, är några förslag från Liberalerna i Ulricehamn om hur utanförskapet bland unga kan motverkas.
Insändare • Publicerad 3 september 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Dessa ungdomar behöver hjälp och stöd att kunna komma in och delta i samhället via studier, praktik, arbete, fritids- och kulturverksamhet, vården med mera”, skriver företrädare för Liberalerna i Ulricehamn i sin insändare.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Enligt statistik från MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) så fanns det 2020 i Ulricehamns kommun 321 ungdomar i åldern 16–29 i utanförskap. Och tyvärr ser vi ingen minskning. Det är ungefär lika många ungdomar som invånarantalet i samhället Rånnaväg i kommunen. Ungdomar som är precis som jag och du, men inte får chansen att kunna integrera in i samhället på grund av utbildningsnivå, bakgrund, hälsonivå, funktionsnedsättning, sexuell läggning med mera

Varje ungdom i utanförskap kostar cirka 577 000 kronor per år, vilket motsvarar totalt minst cirka 185 miljoner kronor per år. Denna kostnad motsvarar mer än verksamhetsområde Tingsholms budget

Annons

Dessa ungdomar behöver hjälp och stöd att kunna komma in och delta i samhället via studier, praktik, arbete, fritids- och kulturverksamhet, vården med mera. Då får kommunen in mer skattepengar som går till skola, vård, omsorg, fritid och kultur med mera

Men samhället och kommunen måste också förebygga så att fler ungdomar inte riskerar att hamna i framtida utanförskap. Redan under de första åren behöver de vuxna kring barnet stärkas och stödjas och barnens behov fångas upp. Familjecentralen har här en betydande uppgift.

”Redan under de första åren behöver de vuxna kring barnet stärkas och stödjas och barnens behov fångas upp.”

Genom en förskola och skola med anpassat stöd och hjälp för varje unikt barn, fritids- och kulturverksamhet och ungdomsanställningar går det att förhindra ett framtida utanförskap.

Vi i Liberalerna anser att utanförskapet ska bekämpas till varje pris oavsett vilket. Omgående vill vi att kommunen:

• inrättar ett kommunalt ungdomsteam (samverkan skola-arbetsmarknad-IFO-vården med mera) med kommunal budget.

• utreder möjligheterna med ungdomsanställningar (16–24 år).

• arbetar för att antalet unga som ingår i kommunalt aktivitetsansvar (KAA) drastiskt minskar.

• inrättar ungdomsråd som en rådgivande funktion till kommunstyrelsen.

Martin Brandhill

Sten Selin

Annons

Gulli Håkanson

Liberalerna Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons