Annons

Liberalerna: Gör det lättare att bygga trygghetsbostäder i Ulricehamn

Liberalerna i Ulricehamn vill att kommunen stimulerar till byggandet av trygghetsbostäder. Med gemensamma utrymmen och gemensamma måltider kan det bli ett trygg alternativ för personer över 70 år, skriver företrädare för partiet i sin insändare.
insändare • Publicerad 14 maj 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I trygghetsbostäder kan ensamhet bland äldre förebyggas med gemensamma aktiviteter och måltider, skriver företrädare för Liberalerna i Ulricehamn i sin insändare.
I trygghetsbostäder kan ensamhet bland äldre förebyggas med gemensamma aktiviteter och måltider, skriver företrädare för Liberalerna i Ulricehamn i sin insändare.Foto: Pontus Lundahl/TT

Vi i Liberalerna vill att kommunen stimulerar till byggandet av trygghetsbostäder. En trygg och god boendemiljö kan vara avgörande för vår hälsa och hur länge vi kan vara självständiga. Ingen ska behöva isoleras i ofrivillig ensamhet. Därför behövs en form av bostäder som överbryggar glappet mellan det ordinära boendet och vård- och omsorgsboendet. Trygghetsbostäders boendeform är förebyggande genom att den kan undanröja eller skjuta upp behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende. Att möjlighet till social gemenskap och delta i aktiviteter håller oss friska både psykiskt och fysiskt är väl grundat i all forskning.

Trygghetsbostäder ska erbjuda ett boende för den som uppnått en viss ålder, förslagsvis 70 år. Här ska finnas möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt utrymmen för gemensamma måltider. Kopplad till boendet ska finnas en aktivitetssamordnare som dagligen kan stödja de boende under vissa tider. Det ger grund för trygghet och hög boendekvalitet för äldre.

”Trygghetsbostäder ska erbjuda ett boende för den som uppnått en viss ålder, förslagsvis 70 år. Här ska finnas möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt utrymmen för gemensamma måltider.”
Annons

Trygghetsbostäder är en boendeform i lägenhet med eget hyreskontrakt som den enskilde söker och hyr via fastighetsägare/hyresvärdar som innehar denna form av lägenhet i sitt bestånd. Fastighetsägaren ansvarar för en särskild kö till lägenheterna. Trygghetsbostäder är inte en biståndsprövad insats.

Under ett stort antal år tillbaka har vi i Liberalerna försökt påverka byggandet av trygghetsboende genom vårt bostadsbolag Stubo. Tyvärr har vi inte lyckats.

För att stimulera alla bostadsföretag att bygga och/eller driva trygghetsbostäder vill vi i Liberalerna att Ulricehamns kommun ska ge bidrag till gemensamhetslokal samt bekosta en aktivitetssamordnare.

För detta måste boendet uppfylla vissa krav och regler. Borås stad har en modell för stöd sedan ett antal år tillbaka. Detta har gett upphov till att ett stort antal trygghetsbostäder har byggts. Ulricehamn kan ta fram en modell som passar vår mindre kommun.

Sten Selin

Ireen Wolter

Birgit Andersson

Gulli Håkanson

Kandidater för Liberalerna till Kommunfullmäktige Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons