Annons

Liberalerna: Det är dags att satsa på vårdcentralerna

Den vård som behövs ofta och av många ska finnas nära, skriver företrädare för Liberalerna. Mycket av den vård som i dag bedrivs på våra stora sjukhus behöver överföras till närsjukhus och till primärvården, det är så vi kan korta köerna, skriver de vidare.
insändare • Publicerad 3 december 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Ett av våra viktigaste löften i valrörelsen var att satsa på primärvården och på vårdcentralerna i Västra Götaland, där alla invånare har rätt till en fast namngiven husläkare”, skriver företrädare för Liberalerna i Västra Götalandsregionen
”Ett av våra viktigaste löften i valrörelsen var att satsa på primärvården och på vårdcentralerna i Västra Götaland, där alla invånare har rätt till en fast namngiven husläkare”, skriver företrädare för Liberalerna i Västra GötalandsregionenFoto: NIKLAS LARSSON

Efter valet har ett nytt minoritetsstyre tagit över ledningen av Västra Götalandsregionen och Liberalerna har efter åtta år i den politiska ledningen nu gått i opposition. Vi kommer att utgöra en tuff, men konstruktiv liberal kraft i regionfullmäktige. Liberalernas uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Alla människor ska ha möjligheten att ta sig dit de vill i Västra Götalandsregionen, oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de bär på. Det är ett arbete som vi kommer att göra tillsammans med övriga borgerliga partier. Den samlade oppositionen kommer se till att det nya minoritetsstyret under Socialdemokraternas ledning inte kantrar i vänsterdiket.

Resultatet i regionvalet blev inte vad Liberalerna hade hoppats på. Internt i vårt parti pågår nu ett valutvärderingsarbete på såväl på lokal, regional som nationell nivå. Dessa slutsatser och rekommendationer kommer lägga grunden för vårt fortsatta arbete under mandatperioden. Samtidigt har tiotusentals väljare valt att lägga sin röst på vårt parti. Vi kommer göra allt vi kan för att våra väljare ska få valuta för sin röst. Den politik som vi gick till val på kommer vi nu att lägga fram till regionfullmäktige och försöka driva igenom.

”Under hösten har det på vårt initiativ fattats beslutat om att ta fram en långsiktig plan för hur regionen kan nå det nationella riktvärdet för fast läkarkontakt i primärvården, vilket är fastställt till 1 100 patienter per läkare.”
Annons

Den vård som behövs ofta och av många ska finnas nära. Ett av våra viktigaste löften i valrörelsen var att satsa på primärvården och på vårdcentralerna i Västra Götaland, där alla invånare har rätt till en fast namngiven husläkare. Sedan 2020 har vårdcentralerna stimulerats att erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt och andelen är bland de högsta i Sverige. Det är helt centralt att det arbetet fortsätter och inte stannar av. Mycket av den vård som i dag bedrivs på våra stora sjukhus behöver överföras till närsjukhus och till primärvården, det är så vi kan korta köerna.

Under hösten har det på vårt initiativ fattats beslutat om att ta fram en långsiktig plan för hur regionen kan nå det nationella riktvärdet för fast läkarkontakt i primärvården, vilket är fastställt till 1 100 patienter per läkare. Liberalerna är helt övertygade om att färre patienter per läkare bidrar till ökad kontinuitet, trygghet och tillgänglighet på vårdcentralerna. Ett maxtak av antalet patienter bidrar även till en bättre arbetsmiljö och det är så vi får fler allmänläkare att vilja arbeta inom primärvården.

För att kunna minska antalet patienter per läkare, stärka vårdcentralerna och avlasta regionens stora sjukhus så kommer det att behövas omfattande satsningar under de kommande åren. I valrörelsen pekade vi på behovet av långsiktiga satsningar på två miljarder. Inom kort kommer regionfullmäktige att fastställa budgeten inför nästa år. I och med att Liberalerna nu har gått i opposition så kommer vi även att lägga ett eget budgetförslag. I den tilläggsbudget som vi nu lägger fram påbörjar vi satsningen på vårdcentralerna. För 2023 avsätts 250 miljoner kronor. Satsningen utökas med ytterligare 250 miljoner 2024 och 2025 för att totalt omfatta 750 miljoner som ett första steg. Mer måste till. För utan dessa resurser kommer inte omställningen till en nära vård vara möjlig. Liberalerna är sjukvårdspartiet i Västra Götaland och därför väljer vi att prioritera hälso- och sjukvården.

Pär Lundqvist (L)

Regionråd och gruppledare

Patric Cerny (L)

Ledamot regionfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons