Annons

Lars Holmin: Oacceptabla väntetider på ambulansen för boende i Sjuhärad

Väntetiderna på ambulansen har ökat i alla Sjuhäradskommuner, förutom Tranemo, skriver Lars Holmin (M) i sin insändare.
Insändare • Publicerad 16 januari 2024
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att spara på akutsjukvården är vi tveksamma till, skriver Lars Holmin (M) i sin insändare. Att tillse att akutsjukvården är trygg och tillgänglig för invånarna är prioriterat för oss, skriver han vidare.
Att spara på akutsjukvården är vi tveksamma till, skriver Lars Holmin (M) i sin insändare. Att tillse att akutsjukvården är trygg och tillgänglig för invånarna är prioriterat för oss, skriver han vidare.Foto: Anton Hedberg

Västra Götalandsregionens mål är att minst 90 procent av alla invånare i Västra Götaland ska nås av ambulans inom 20 minuter vid prio-1 larm. De senaste åren har emellertid väntetiden på ambulans fortsatt att öka i alla Sjuhäradskommunerna förutom Tranemo. Väntetiden är längst i Bollebygd och Herrljunga med ett snitt på över 22 minuter. Verksamhetschefen för akutsjukvården säger i en intervju i Borås Tidning under mellandagarna att det inte är någon bra utveckling.

Ändå planerar Södra Älvsborgs sjukhus att under 2024 spara cirka 14 miljoner kronor på ambulanssjukvården, och redan nu vittnar medarbetare om ställda och parkerade ambulanser i Sjuhärad eftersom ingen personal tas in på övertid för att täcka sjukfrånvaro. Redan på Regionfullmäktige i november ställde jag frågan till Helén Eliasson (S) ordförande i Regionstyrelsen om detta stämmer och oron över att ställda ambulanser riskerar ge ytterligare försämrade ambulansresponstider i Sjuhärad. Även om Eliasson (S) försökte få konsekvenserna av besparingarna som små och dämpa oron, så kvarstår den.

”Ovissheten kring om ambulansen överhuvudtaget kommer om jag behöver den riskerar att flytta patientflöden till akutmottagningen istället.”
Annons

Trygghet är viktigt. Långa responstider för akut omhändertagande av patienter, och ovissheten kring om ambulansen överhuvudtaget kommer om jag behöver den, riskerar att flytta patientflöden till akutmottagningen istället. Krasst uttryckt så flyttar kostnaderna bara någon annanstans.

I ljuset av den svåra ekonomiska situationen är det viktigt att Södra Älvsborgs sjukhus arbetar med att organisera sin verksamhet så att den totala kostnaden för bemanning ryms inom budgetram för kommande år. Och många goda insatser görs för att nå en ekonomi i balans. Att spara på akutsjukvården är vi dock tveksamma till. Att tillse att akutsjukvården är trygg och tillgänglig för invånarna är prioriterat för oss.

Med en budget på över fyra miljarder kronor för Södra Älvsborgs sjukhus borde det rimligtvis finnas annat att spara på. Antalet nettoårsarbetare är till exempel fortfarande högre än samma period förra året. Arbetet med en ekonomi i balans bör därför snarare inriktas mot minskad administration, uppgiftsväxling och att ha rätt antal medarbetare på rätt plats, än besparingar inom akutsjukvården.

Lars Holmin, Moderaterna, vice ordförande i Regionstyrelsen.
Lars Holmin, Moderaterna, vice ordförande i Regionstyrelsen.Foto: Peter Wahlstrˆm

Lars Holmin (M), vice ordförande i Regionstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons