Annons

Lärarfack: Ulricehamns politiker måste agera för tryggt kollektivavtal för lärare

En av fem lärare överväger att lämna yrket. Stora barngrupper, hot och våld och svårigheter att använda sin tid och kompetens till undervisning är några av anledningarna, skriver företrädare för fackförbundet Sveriges Lärare i Ulricehamn
Insändare • Publicerad 18 mars 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Framtiden för våra barn börjar i förskolan och skolan och deras skolgång går inte i repris, skriver företrädare för Sveriges Lärare.
Framtiden för våra barn börjar i förskolan och skolan och deras skolgång går inte i repris, skriver företrädare för Sveriges Lärare.Foto: Tim Aro/SVD/TT

Framtiden för våra barn börjar i förskolan och skolan och deras skolgång går inte i repris. Därför är läraryrket av helt avgörande betydelse för samhället, här i Ulricehamn och i hela Sverige.

Tyvärr visar en färsk undersökning och rapporten “Med orimliga förutsättningar” från Sveriges Lärare att en av fem lärare ofta överväger att lämna yrket. Det har en tydlig koppling till att arbetsbelastningen är för hög. Över åtta av tio lärare upplever nämligen att de har en orimlig arbetsbelastning. Risken för att lärare skall utsättas för hot och våld ökar dessutom i takt med större undervisningsgrupper, minskade resurser till barn och elever i behov av särskilt stöd och nedskärningar inom skolan och förskolan. Rapporten visar att sex av tio lärare blivit utsatta för hot och våld det senaste året. Med andra ord en totalt oacceptabel arbetsmiljö både för elever och personal!

”Politiker i Ulricehamn – vad gör ni för att påverka SKR, där vår kommun är medlem?”
Annons

Siffrorna är alarmerande eftersom lärarbristen redan är allvarlig. Arbetsgivaren behöver säkerställa att vi har behöriga lärare på alla lärartjänster. Lärarbristen får stora konsekvenser för barns och elevers lärande och utveckling, eftersom kvaliteten blir lidande och då även måluppfyllelsen.

I dagens läge, där skolan och förskolan i Ulricehamn dras runt med knappa resurser, går utvecklingen åt fel håll. Barngrupper och klasser blir större, viktiga stödinsatser uteblir, kollegorna blir färre, hot och våldsincidenterna skenar samtidigt som dokumentationskraven ökar när de borde minska. Det råder stor obalans mellan krav och förutsättningar, där lärare inte i tillräckligt stor utsträckning kan använda sin tid och kompetens till kärnuppdraget, som trots allt är att undervisa.

En lösning på lärarbristen kan därför verka avlägsen, men Sveriges Lärare står enade. Vi är stolta över vårt yrke eftersom vi vet hur viktigt det är. De kollektivavtalsförhandlingar som just nu pågår med vår motpart Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) måste resultera i ett avtal som leder till att fler vill bli och fortsätta arbeta som lärare, i alla skolformer. Alla kommuner måste också ta ett gemensamt ansvar för att göra verkstad av avtalet.

Politiker i Ulricehamn – vad gör ni för att påverka SKR, där vår kommun är medlem? Hur agerar ni för att säkra trygga och attraktiva villkor för oss lärare? Svaret ”ingenting” duger inte, för det är våra barns och elevers framtid som står på spel och i en förlängning hela samhällets.

Andreas Wass.
Andreas Wass.Foto: Anna Leijon

Andreas Wass, ordförande för Sveriges Lärare i Ulricehamn

Frida Abelson, ordförande för Sveriges Lärare i Ulricehamn

Catarina Coutinho.
Catarina Coutinho.Foto: Pernilla Rudenwall

Catarina Coutinho, huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Ulricehamn

Eva Ek Josefsson, huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Ulricehamn

Elin Ohlson, huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons