Annons

Lågvattenmärke av Moderaterna

Svar till Wiktor Öberg (M), UT 1/6.
Debatt • Publicerad 5 juni 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kritiken mot heltid som norm har lugnat ner sig, även om det finns saker kvar att göra. Med facit i hand skulle politiken kanske ha agerat tidigare, skriver Mats Bogren och Mikael Levander.
Kritiken mot heltid som norm har lugnat ner sig, även om det finns saker kvar att göra. Med facit i hand skulle politiken kanske ha agerat tidigare, skriver Mats Bogren och Mikael Levander.Foto: Louise Olsson

Det märks att nästa års val närmar sig och tyvärr hårdnar tonläget från Moderaterna. Vi känner att det är nödvändigt att Wiktor Öbergs (M) tidigare insändare om det han kallar ”hälsosamma scheman” inte kan få stå oemotsagd utan behöver nyanseras. Tråkigt nog försöker Öberg dra billiga politiska poäng genom sina påståenden.

Än en gång vill han klistra på Nya Ulricehamn etiketten ”skolparti” och ”enfrågeparti”. Om det med skolparti menas att Nya Ulricehamn ser vikten av att satsa på skolan, kallar vi oss gärna för skolparti. Den som studerar Nya Ulricehamns valprogram, och det tillsammans med Centerpartiet framtagna kommunalpolitiska handlingsprogrammet samt våra budgetar, kan lätt läsa att rubriken enfrågeparti faller platt.

Annons

Sedan ”heltid som norm” och ”hälsosamma scheman” infördes har vi i Nya Ulricehamn uttryckt både farhågor och ställt kritiska frågor under resans gång. Men här menar Öberg att det är Nya Ulricehamn som ”tvingar personalen in i detta inom sektor välfärd”.

2016 fattade politiken beslut om ”heltid som norm”. Beslutet innebar att samtliga nyrekryteringar och visstidsanställningar längre än sex månader skulle anställas på heltid, med möjlighet till deltid. ”Heltid som norm” skulle införas successivt fram till 2018-12-31.

”Inom förskolan har ingen, vare sig personal, rektorer eller fackförbund, varit positiva.”

När det infördes gjordes det tillsammans med fackförbundet Kommunal, vilka var positiva när det föredrogs för politiken. Det här var alltså ett beslut som togs och infördes före vår tid i styret. Det här beslutet var dessutom något som samtliga partier i kommunen stod bakom, även Moderaterna.

När ”heltid som norm” med tillhörande delar infördes inom välfärd strömmade det in synpunkter och åsikter. Det har nog inte undgått någon. Inom förvaltningen och tillsammans med verksamheterna fördes det samtal, justeringar gjordes och förbättringar genomfördes. Det talades om barnsjukdomar och inkörningsproblem. Att genomföra så pass stora förändringar tar tid och resan framåt har inte varit friktionsfri.

Efter många turer fram och tillbaka fungerar vissa saker bättre. Kritiken har lugnat ner sig, även om det finns saker kvar att göra. Med facit i hand skulle politiken kanske ha agerat tidigare.

Inom förskolan har ingen, vare sig personal, rektorer eller fackförbund, varit positiva. När det nu gått en längre tid och verksamheten signalerar att det inte går längre och personal säger upp sig, så måste vi agera och dra i nödbromsen.

Inget i Moderaternas agerande, varken tidigare eller nu, har tytt på en vilja att vidta några åtgärder utifrån ”heltid som norm” och ”hälsosamma scheman”, trots alla signaler. Om vi behöver genomlysa övriga sektorer på samma sätt som nu gjorts inom förskolan är vi i Nya Ulricehamn inte främmande för det.

Mats Bogren, Nya Ulricehamn

Mikael Levander, Nya Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons