Köpet av Brunnsnäs byggde på glädjekalkyler

Det börjar mer och mer framstå en klar bild av att köpet av Brunnsnäs var förhastat och att den tidplan och ekonomiska plan som presenterades vid köpet var glädjekalkyler, anser Klas Redin.
Insändare • Publicerad 3 juni 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nu senast kunde vi läsa i Ulricehamns Tidning om att länsstyrelsen inte håller med kommunen i bedömningen att en exploatering inte skulle innebära en betydande miljöpåverkan, skriver Klas Redin.
Nu senast kunde vi läsa i Ulricehamns Tidning om att länsstyrelsen inte håller med kommunen i bedömningen att en exploatering inte skulle innebära en betydande miljöpåverkan, skriver Klas Redin.Foto: Pernilla Rudenwall

När den politiska minoriteten bestående av Nya Ulricehamn och Centerpartiet drev igenom köpet av Brunnsnäs med tillhörande herrgård så var vi socialdemokrater kritiska. Vi pekade på flera risker i området som vi hävdade skulle försvåra en exploatering. Det handlade både om fornlämningar och jordbruksmark. Det rörde sig även om värdefull natur.

”Kritiken kvarstår och vi får gång på gång signaler om att våra farhågor var riktiga.”

Vi kritiserade också felprioriteringen i att köpa ett svårexploaterat område för 30 miljoner när vi har stora investeringar framför oss i skola och omsorg.

Kritiken kvarstår och vi får gång på gång signaler om att våra farhågor var riktiga. Nu senast kunde vi läsa i Ulricehamns Tidning om att länsstyrelsen inte håller med kommunen i bedömningen att en exploatering inte skulle innebära en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen tar upp flera av de försvårande omständigheterna i området, som till exempel närhet till Natura 2000-område.

Det börjar mer och mer framstå en klar bild av att köpet var förhastat och att den tidplan och ekonomiska plan som presenterades vid köpet var glädjekalkyler.

Klas Redin (S), biträdande oppositionsråd