Annons

Kommunen svarar: Vinterväghållning är ett viktigt uppdrag

Mats Kindlund, Ulricehamns kommun, svarar på synpunkterna i insändarna.
Insändare • Publicerad 13 januari 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Frågan om snöröjning och halkbekämpning engagerar UT:s läsare. Mats Kindlund svarar på synpunkterna från läsarna.
Frågan om snöröjning och halkbekämpning engagerar UT:s läsare. Mats Kindlund svarar på synpunkterna från läsarna.Foto: Christer Seldevall

Ulricehamns Energi med dess underentreprenörer snöröjer och halkbekämpar de kommunala vägarna i Ulricehamns kommun. Våra gator och vägar vinterväghålls efter en prioriteringslista. Först på tur står centrum och de större vägarna, därefter de mindre. Vägarna i kransorterna sköts av väg- och samhällsföreningar och de statliga vägarna sköts av Trafikverket. Det är fastighetsägarens ansvarar att skotta och sanda gångbanan utanför sin fastighet.

”Vid lätt snöfall bedömer vi om en plogåtgärd är rimlig att utföra eller inte, med hänsyn till framkomlighet, säkerhet och kostnad.”

Vinterväghållningen är för oss ett viktigt uppdrag och vi är medvetna om att dessa frågor berör. Nedan några kommentarer till de synpunkter som har framkommit med anledning av UT:s rapportering:

Annons

Vid lätt snöfall bedömer vi om en plogåtgärd är rimlig att utföra eller inte, med hänsyn till framkomlighet, säkerhet och kostnad. Detta för att inte behöva snöröja kontinuerligt under förhållanden likt de som ägde rum under trettonhelgen.

Samma sak gäller våra gång- och cykelvägar. Vi är dock medvetna om att det under vissa perioder med mycket snöfall är svårt att ta sig fram, vilket vi fortsatt jobbar på att förbättra. Entreprenören som sköter kommunens gång- och cykelvägar ansvarar för att halkbekämpa där det behövs. Halkbekämpning utförs där friktionen inte bedöms tillräcklig. Är snön däremot sträv finns inga krav på åtgärder.

När temperaturen skiftar mellan minus och plus kan snömodd uppstå. Vi snöröjer och halkbekämpar där vi bedömer att det behövs, så gott vi kan utifrån väderförhållandena. Vid snöfall under nattetid kan vi inte utlova att alla gator och vägar har snöröjts och halkbekämpats till morgonen därpå. Samma sak gäller vid pågående snöfall. Vi hoppas på överseende kring detta och vill samtidigt passa på att påminna om allas egna ansvar för sin och andras säkerhet.

Mats Kindlund

Gatuingenjör

Exploateringsenheten

Miljö och samhällsbyggnad

Ulricehamns Kommun

Annons
Annons
Annons
Annons