Annons

Insändare: Så vill vi utveckla det hållbara samhället

En ledande kommun i miljö- och energifrågor. Det vill Liberalerna göra Ulricehamns kommun till.
Publicerad 11 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Satsningen på ett energi- och miljöcenter i Vist är en viktig utveckling enligt Liberalerna. (Arkivfoto)
Satsningen på ett energi- och miljöcenter i Vist är en viktig utveckling enligt Liberalerna. (Arkivfoto)Foto: Christer Seldevall

Liberalerna vill föra en politik som bejakar alla klimatsmarta alternativ och som placerar Ulricehamn som en ledande kommun i miljö- och energifrågor. Därför bejakar vi följande utvecklingar:

Satsningen på ett modernt energi- och miljöcenter i Vist. Där vi använder den senaste tekniken som innebär en bättre rening av avloppen, möjligheter att ta hand om den ändliga resursen fosfor och skadliga läkemedelsrester mm

Annons

En fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen och biogasen och utfasning av gamla oljepannor

Utbyggnad av solceller på kommunala fastigheter och Stubos fastigheter. Vi vill också förenkla reglerna för småskalig elproduktion genom att till exempel tillåta att solpaneler på privata villatak i princip ska kunna sättas upp utan bygglov.

Livsmedelsavfall. Vi vill att UEAB påskyndar satsningen på separat insamling av livsmedelsavfall för vidare produktion av miljövänlig biogas.

Klimatsmart byggande – trähus. Vi vill att Ulricehamn ska bli ett föredöme när det gäller att bygga klimatsmart med ökad andel trä i också högre bostadshus. Stubo kan här ta en ledarroll.

Återbruk – återvinning. Den cirkulära ekonomin innebär att vi återvinner alla råvaror. Men även att vi återanvänder i möjligaste mån. Vi vill att Ulricehamns kommun bygger ut resurserna för återbruk så att det blir ett synligt och lättillgängligt alternativ till nyinköp av t ex möbler, kläder, byggmaterial mm

Vindkraft. Vi bejakar en fortsatt utbyggnad av vindkraften i de områden som nuvarande översiktsplan pekar ut som lämpliga. Det är viktigt att Ulricehamn tar sitt ansvar för att Sverige ska bli fossilfritt till 2040

Småskalig elproduktion. Vi vill ha kvar vattenkraft i de mindre vattendragen utan fördyrande tillståndsprocesser. Samtidigt som vandringsvägarna för fisk och ål byggs ut till nytta och glädje för miljön och fisketurism.

Miljövänliga drivmedel. Vi vill snabba på övergången från fossila bränslen till förnybara drivmedel. Mer av el och hybrid men även biobränslen från exempelvis skogen.

Roland Eriksson

ordförande Liberalerna Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons