Annons

Insändare: MP:s svar om vindkraften

Svar till Åsa Odéns frågor om vindkraften i UT 16 augusti.
Publicerad 18 augusti 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

När den nu gällande vindkraftsplanen utarbetades,  reserverade MP sig på kommunstyrelsen 29 november 2011. MP ville stödja förvaltningens grundförslag om en skyddszon så att avståndet till Natura 2000-området Komosse skulle vara 5–7 km. De andra partierna accepterade en kortare skyddszon. (C, M, L och SD föreslog 750 m. S, KD  och V föreslog 3–5 km)

För MP Ulricehamn var detta ett viktigt ställningstagande. Komosse tillhör en av Europas värdefullaste myrområden.

Annons

När den slutgiltiga vindkraftsplanen beslutades i kommunfullmäktige 27 juni 2013 blev resultatet att skyddsavståndet blev mindre än vad vi yrkat. Som ett demokratiskt parti måste vi acceptera beslutet som majoriteten fattade. Beslutet överklagades inte heller av någon kommuninvånare eller organisation.

Vattenfall  med markägare har lagt fram ett förslag till länsstyrelsen. Vattenfall har informerat alla vid flera tillfällen. MP var med och fick information av vindkraftsgruppen i Grönahög vid det stora mötet som anordnades för ett antal år sedan. Vattenfalls senaste förslag lämnades till länsstyrelsen i maj. Deras synpunkter har ännu inte blivit kända vad vi vet.

Men vi måste som ett demokratiskt parti respektera att länsstyrelsen fattar ett beslut med utgångspunkt från kommunens antagna vindkraftsplan från år 2013. Så länge länsstyrelsens förslag är inom ramen för kommunens vindkraftsplan har vi svårt från MP:s sida att rösta för ett veto mot planen. Man kan ju alltid ifrågasätta lagen. Men MP Ulricehamn kan inte ta på sig ett veto som står i strid med gällande lagstiftning och kommunens beslut.

Klimatfrågan är sannolikt vår tids största ödesfråga. I Klimatlagen som togs av riksdagen den 15 juni 2017 sägs bland annat att ett fossilfritt Sverige ska uppnås år 2030. Ulricehamns kommun har i en miljöberedning i oktober 2017 lagt fram ett förslag att vår kommun ska vara fossilfri senast år 2025. Detta kommer att påverka oss alla i någon form. Regeringen har avsatt medel för att kommunerna ska kunna utveckla områden där vindkraft installeras. Vi menar att dessa medel ska fördelas till föreningar och organisationer som verkar lokalt där vindkraftsutbyggnad sker. På sikt vill vi även att de som påverkas av vindkraftsutbyggnaden bör ges del av den producerade elkraftens värde som produceras. Förslag i den riktningen har framförts i den allmänna debatten av Lise Nordin, tidigare hemmahörande i Köttkulla.

Arne Fransson

gruppledare, Miljöpartiet de gröna

Annons
Annons
Annons
Annons