Annons

Insändare: Människor som vårdar sina nära – en grupp av hjältar!

Det är ofta ensamt och tungt att ta hand om en närstående. Ett väl fungerade anhörigstöd genom hela vårdkedjan kan göra en stor skillnad i vardagen för den som vårdar en anhörig.
Publicerad 16 augusti 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Hasse Holmberg / TT

Mycket av det arbete som anhöriga utför handlar om att se till att olika vårdinstanser gör det de ska, hjälpa till med mediciner och att skapa en känsla av trygghet i vardagen för den som behöver stöd. Många anhöriga vittnar om oro över att lämna den sjuka eller funktionsnedsatta ensam även under kortare stunder.

Det är inte de som vårdar sina nära som hörs mest i samhällsdebatten. De har istället fullt upp med att få ihop vardagen. Genom att stötta och förebygga kan vi i samhället ta tillvara på den omsorg och engagemang som finns, utan att köra slut på de som vårdar

Annons

För att förbättra vardagen för anhöriga ser vi två saker som viktiga, en bättre samordning av vården mellan olika vårdinsatser och ett bättre utnyttjande av den nya digitala tekniken.

Vi moderater ser behovet av att kommunerna tar större ansvar för samordningen av vårdinsatser för den enskilde, genom att öka resurser till hemsjukvården och socialtjänsten. Detta skulle avlasta de människor som vårdar sina nära och kära. Vi ser också behov för kommunerna att vidareutveckla det stöd som finns till de som vårdar sina närstående.

Inom Västra Götalandsregionen vill vi moderater fortsätta utveckla former för hembesök samt förbättra kontinuiteten genom fler fasta kontakter som kontaktsjuksköterskor, som kan agera som lotsar och koordinatorer i vården av äldre, kroniker och den som drabbats av en allvarlig sjukdom, t.ex. cancer, vilket gör behovet för anhöriga att hålla i trådarna runt den sjuka minskar.

Under den GrönBlå majoritetens ledning har en mottagning för benskörhet startat och det finns motsvarande för dem som lider av psoriasis. Att flytta ut mottagningar närmare människor gör vården mer lättillgänglig och är något vi vill vidareutveckla. Den tekniska utvecklingen ger också goda förutsättningar att effektivisera uppföljningar och genomföra telefon-/videokonsultation. Det ger ett mervärde för patienterna och underlättar för anhöriga till patienterna.

Istället för att utnyttja anhörigas plikttrogenhet och engagemang måste vi politiker inkludera anhöriga i vårddebatten. Med patienten i centrum ska den vård som kan ges utanför sjukhusens väggar erbjudas i de former som ger mervärde för varje enskild individ och i möjligaste mån svara upp mot de behov som uppkommer i livets olika faser eller livssituationer.

För att underlätta vardagen för dessa föreslår vi Moderater följande.

Förbättra tillgängligheten inom primärvården.

Säkra kontinuiteten för sköra patientgrupper genom fler kontaktsjuksköterskor.

Flytta ut mottagningar närmare människor och underlätta uppföljningar.

Karin Peterson

Annons

Kommunalrådskandidat, Tranemo Kommun (M)

Lars Holmin

Regionråd, Ulricehamns Kommun (M)

Annons
Annons
Annons
Annons