Annons

Insändare: Ett jämlikt samhälle i fara

En del läsare har kanske sett filmen Sameblod, där en sameflicka mättes av en rasbiolog. Mätningarna resulterade i att samer och några andra grupper ansågs tillhöra en sämre ras än andra folk. Judarna stod inför sin katastrof genom nazismen. Nu efter hundra år är det stora folkgrupper, som i Västvärlden ansluter sig till partier som delar upp människor. Till detta kommer industriländernas långvariga födelseunderskott. Vi har för få människor i arbetande och därmed skattebetalande åldrar.
Publicerad 14 augusti 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten Rolf Sjölin är orolig för att politiska partier börjar dela upp människor – som i början av 1900-talet när man bland annat mätta huvudet på samer.
Skribenten Rolf Sjölin är orolig för att politiska partier börjar dela upp människor – som i början av 1900-talet när man bland annat mätta huvudet på samer.Foto: Ola Torkelsson / TT

Undertecknad har som lärare och forskare vistats längst upp i norr. Jag har ”träffat” den skallmätta flickan på filmen, nu som pensionär. Jag har berättelser om skallmätningarna och foto av dem. Jag känner tystnaden från en del av en generation samisktalande och även finsktalande.

Början av 1900-talet var omvälvningen och flyttandets tid. Städernas nya invånare hade det svårt. Alkohol, psykiska sjukdomar, tbc och könssjukdomar var förhärjande.

Annons

Under slutet av 1800-talet hade vi genom urval fått fram bättre boskap och sädesslag, så varför inte bättre människor genom just urval. Men hur välja? År 1909 hade forskare bildat ett rashygieniskt sällskap. Där fanns han som mätte skallar på filmen Sameblod, Herman Lundborg. Han lyckades övertyga politikerna i riksdagen om att skallmättning var lösningen. Ett rasbiologiskt institut byggdes i Uppsala. Efter ett tiotal år befanns skallmätning inte vara bra. De ivrigaste företrädarnas idéer sammanföll alltmer med den framväxande nazismen. Urvalstanken fortsatte i en social fåra. Främst kvinnor med psykiska och/ellersociala handicap steriliserades fram till 1977. Alla partier bör begrunda denna tid. Att stora delar av den västerländska kulturen återtar tanken på urval kan bli en katastrof. Naturligtvis skall vi i Sverige ha ett rättssamhälle som beivrar lagbrott. Lösningen för ett framtida gott samhälle är bland många saker dock:

Att en gedigen förskola hjälper föräldrar att fostra barn till tillit

Att inte en enda 16-åring lämnar högstadiet utan godkända betyg

Att alla sedan på en mångfacetterad gymnasieskola finner väg ut i ett gott liv.

Rolf Sjölin

samhällsvetare (C)

Annons
Annons
Annons
Annons