Annons

Ingemar Kihlström (KD): Regeringen storsatsar på landets infrastruktur

Resor genom landet ska gå smidigare tack vare regeringens infrastruktursatsningar på järnväg och vägar, skriver Ingemar Kihlström, Kristdemokraterna.
insändare • Publicerad 25 januari 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Trafikverket har fått i uppdrag att redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet, skriver Ingemar Kihlström, Kristdemokraterna i sin insändare.
Trafikverket har fått i uppdrag att redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet, skriver Ingemar Kihlström, Kristdemokraterna i sin insändare.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Tyvärr är inte svensk infrastruktur så bra som den hade kunnat vara. Under decennier har underhållet nedprioriterats och de senaste S-regeringarna har gjort sig skyldiga till att satsa dyra pengar på nya skrytprojekt medan den infrastruktur vi redan har tillåtits förfalla. Det går ut över familjer, företag och civilsamhälle när eftersatt infrastruktur gör det svårt att få ihop vardagen.

Utifrån denna problembild har regeringen lagt om infrastrukturpolitiken. Nu rustar vi upp vägar och järnvägar och gör träffsäkra, kostnadseffektiva satsningar som verkligen behövs för att underlätta människors vardag. I slutet av 2022 meddelade regeringen att det kostsamma projektet med nya stambanor för höghastighetståg avbryts. Nyligen meddelades att sträckan Göteborg-Borås istället ska byggas ut på ett mer kostnadseffektivt sätt och att fler åtgärder ska genomföras inom samma kostnadsram i Skåne. Mer infrastruktur för pengarna helt enkelt.

”Nyligen meddelades att sträckan Göteborg-Borås istället ska byggas ut på ett mer kostnadseffektivt sätt”
Annons

För 2023 satsade regeringen en miljard kronor extra till vägunderhåll och för 2024 och 2025 utökar regeringen anslaget med ytterligare 300 miljoner kronor per år. Dessutom förstärks vägunderhållet av enskilda vägar med 100 miljoner kronor per år. Trafikverket har fått i uppdrag att redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet.

Att vända den underhållsskuld som finns inom svensk infrastruktur tar tid. Däremot kan du lita på att regeringen steg för steg genomför åtgärder för att resor ska gå smidigare.

Ingemar Kihlström, Kristdemokraterna, riksdagsledamot

Annons
Annons
Annons
Annons