Annons

Inför vårdval till BUP för bättre tillgänglighet

Endast ett av fem barn i Västra Götaland får en utredning inom BUP i tid, skriver en grupp regionpolitiker. Inför vårdval och låt regionen och privata aktörer samverka för att möte behoven hos patienterna.
insändare • Publicerad 27 februari 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tillgängligheten till BUP måste öka, skriver en grupp regionpolitiker i sin insändare.
Tillgängligheten till BUP måste öka, skriver en grupp regionpolitiker i sin insändare.Foto: Stina Stjernkvist/TT

Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga utgör en stor utmaning för Västra Götalandsregionens barn- och ungdomspsykiatri (BUP), som under en längre tid har kämpat med omfattande tillgänglighetsproblem. Det är ett problem som till stor del påverkas av svårigheterna med att rekrytera rätt kompetens. Detta har lett till att sjukhusen till och med har tvingats att stänga avdelningar. Tillgängligheten måste öka, inte monteras ned.

Trots ambitiösa mål och flera reformer under föregående mandatperiod står regionen fortfarande inför utmaningen att uppfylla vårdgarantin och förbättra den psykiska hälsan bland barn och unga. Statistik från 2023 visar att endast ett av fem barn i Västra Götaland får en utredning i tid. Detta är fullständigt oacceptabelt och kräver åtgärder.

Annons

För att lyckas med att minska väntetiderna behövs insatser från flera håll. Därför föreslår Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna att Västra Götalandsregionen snarast inför vårdval inom den öppna specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta innebär att regionens egen verksamhet och privata aktörer tillsammans ser till att samverka för att möta behoven hos patienterna.

”Fler attraktiva arbetsgivare gör att fler kommer vilja söka sig till de viktiga yrkena inom psykiatrins verksamheter, vilket gynnar vårdsystemet som helhet.”

En mångfald av vårdgivare ökar valfriheten för patienten, men också för vårdpersonalen. Fler attraktiva arbetsgivare gör att fler kommer vilja söka sig till de viktiga yrkena inom psykiatrins verksamheter, vilket gynnar vårdsystemet som helhet och förbättrar förutsättningarna för en god livskvalitet för barnen och deras familjer.

Hälso- och sjukvården för barn och unga måste samverka på alla vårdnivåer. Det är viktigt att ansvarsfördelningen tydliggörs och att samarbetet mellan Elevhälsan, primärvården, vårdval BUP inom öppenvården samt den specialiserade psykiatriska slutenvården på sjukhusen främjas. För att säkerställa en god vårdkvalitet för unga vuxna är det avgörande att garantera en smidig övergång från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin. Detta måste prioriteras när reformen genomförs, och lösningar för ett gemensamt ansvarstagande för akutverksamheten och slutenvården måste också ingå i uppdraget. Alla måste bidra till ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Vi måste göra mer.

Att införa vårdval inom regionen är en brådskande nödvändighet för att minska köerna inom BUP. Det är en politisk skyldighet att – oavsett ideologi – agera för att ge barn och deras familjer den vård och det stöd de har rätt till. Det är hög tid att den rödgröna ledningen sätter de ideologiska skygglapparna åt sidan och fokuserar på konkreta lösningar.

Lars Holmin (M), vice ordförande regionstyrelsen.
Lars Holmin (M), vice ordförande regionstyrelsen.Foto: Peter Wahlström

Lars Holmin (M), vice ordförande regionstyrelsen

Stefan Svensson (KD)
Stefan Svensson (KD)Foto: Peter Wahlström

Stefan Svensson (KD), regionråd

Cecilia Andersson (C), regionråd.
Cecilia Andersson (C), regionråd.Foto: Peter Wahlström

Cecilia Andersson (C), regionråd

Pär Lundqvist (L), regionråd.
Pär Lundqvist (L), regionråd.Foto: Peter Wahlström

Pär Lundqvist (L), regionråd

Annons
Annons
Annons
Annons