Annons

Hur kan kommunen missa perspektivet om landsbygden?

Jag är orolig för hur vissa beslut tas i vår kommun och vem som bestämmer, skriver Gerhard Wichers.
Insändare • Publicerad 30 maj 2020
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sättet som beslutet om Lingontuvans fritids fattades på väcker oro, enligt skribenten.
Sättet som beslutet om Lingontuvans fritids fattades på väcker oro, enligt skribenten.

Invånare i vår fina kommun, beslutet att splittra fritids i Grönahög gör mig orolig. För nu verkar det klart enligt artikeln i UT 2/5, en bra skriven artikel där Christer Seldevall ställde de rätta frågorna, men fick oklara svar som tidigare i denna känsliga fråga.

Följderna av beslutet har jag svårt att utvärdera, eftersom jag är för lite insatt i hela situationen, men sättet som beslutet genomfördes oroar och förvånar mig.

Annons

Vi vet nu att någon dialog med vårdnadshavande över huvud taget inte förekom, bara en informationskväll. ”När vi jobbar fram förslag av detta slag involverar vi inte föräldrarna", bara ett uttalande.

Däremot har förvaltningen gjort en riskanalys och ”haft dialog med några barn som har fritids i Grönahög för att vi måste göra en barnkonsekvensanalys".

Borde det inte vara bättre och mer nödvändigt att lägga fram ett landsbygdsperspektiv i frågan, vilket jag i min enfald hade klart för mig, att det fanns ett beslut från fullmäktige i en sådan viktig fråga?

Svaret förvånade mig ännu mer. Grönahög flyttades helt enkelt till Gällstad och då är det på en gång ingen landsbygdsfråga längre. Tänk dig ett sådant svar i förlängningen. Skulle man, vilket kanske inte händer, vilja flytta skolan från Tvärred eller annat ställe till centralorten, då gäller det inte landsbygden?

Jag är orolig för hur vissa beslut tas i vår kommun och vem som bestämmer. Men som en tidigare insändare frågade är det alltid våra politiker som har det sista ansvaret.

Gerhard Wichers

Annons
Annons
Annons
Annons