Annons

Höjda löner och samordning för bättre förlossningsvård

Grönblå samverkan satsar på barnmorskornas löner under 2022, skriver Lars Holmin (M) i ett svar till Helén Eliasson (S).
insändare • Publicerad 2 december 2021 • Uppdaterad 3 december 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Höjda löner under 2022 och en förstärkning av samordningen av regionens förlossningsvård är delar av grönblå samverkans lösning på den ansträngda situationen inom förlossningsvården i regionen, skriver Lars Holmin (M).
Höjda löner under 2022 och en förstärkning av samordningen av regionens förlossningsvård är delar av grönblå samverkans lösning på den ansträngda situationen inom förlossningsvården i regionen, skriver Lars Holmin (M).Foto: PETTER ARVIDSON

Situationen inom förlossningsvården i Sverige och i Västra Götalandsregionen har varit och är ansträngd. Pandemin och covid-19 har slagit hårt mot sjukvården och i synnerhet mot förlossningsvården som har haft öppet som vanligt varje dag, dygnet runt. Den gångna sommaren har varit svår på flera kliniker. Trots svåra förutsättningar har personalen gjort fantastiska insatser på förlossning, BB och kvinnoklinikerna.

Svårigheten att rekrytera barnmorskor och att bemanna alla arbetspass har inneburit att barnmorskor och deras kollegor har fått en ansträngd arbetsmiljö. Grönblå samverkan har vidtagit en rad åtgärder på kort och lång sikt för att förbättra barnmorskornas arbetssituation och öka tryggheten för kvinnor som ska föda.

”För att lyckas behålla, locka tillbaka och nyrekrytera barnmorskor krävs konkurrenskraftiga löner. Barnmorskornas löneutveckling måste bättre spegla deras utbildning, kompetens och erfarenhet.”
Annons

Under den gångna mandatperioden har vi tillfört omfattande summor till sjukhusen i regionen för att stärka vården och öka tillgängligheten, i dessa medel finns de statsbidrag som tilldelats regionen. Socialdemokraterna försöker ge en helt annan bild. Det är resurser som är viktiga för att säkerställa hälsosamma arbetstider. För bara några veckor sedan tillfördes nära en miljard kronor mer till sjukvården i en tilläggsbudget som grönblå samverkan lade fram.

För att lyckas behålla, locka tillbaka och nyrekrytera barnmorskor krävs konkurrenskraftiga löner. Barnmorskornas löneutveckling måste bättre spegla deras utbildning, kompetens och erfarenhet. Därför sjösätter grönblå samverkan en omfattande lönesatsning de kommande tre åren på 700 miljoner kronor. I första steget, som startar 2022, ingår barnmorskorna. Sedan tidigare har vi tagit beslut om att höja ersättningen för barnmorskor som arbetar natt med 100 % och 50 % för de som arbetar helger.

Nyligen fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om att samordningen av regionens förlossningsvård ska förstärkas och att förlossningskapaciteten i Västra Götalandsregionen ska säkerställas. Det är en viktig del i det fortsatta arbetet som vi följer nära och vi kommer inte att tveka om fler insatser skulle krävas. Förslag på ytterligare åtgärder ska tas fram tillsammans med de fackliga organisationerna och det var beslut som vi tog gemensamt tillsammans med Socialdemokraterna.

Det vidtas en rad insatser för att stärka vårdkedjan kring den gravida kvinnan och familjen och för att kvinnan ska mötas av vårdpersonal som kan och orkar göra sitt jobb.

Lars Holmin (M), regionråd och ledamot av hälso- och sjukvårdstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons