Annons

Höj ambitionsnivån för att minska arbetslösheten

Västra Götalandsregionen som en av landets största arbetsgivare kan bidra mer till att dämpa den höga långtidsarbetslösheten i utsatta grupper, anser Socialdemokraterna.
Debatt • Publicerad 5 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Långtidsarbetslösheten har stigit i spåren av pandemin och riskerar att bita sig fast på en hög nivå, konstaterar debattörerna.
Långtidsarbetslösheten har stigit i spåren av pandemin och riskerar att bita sig fast på en hög nivå, konstaterar debattörerna.Foto: isabell Höjman/TT

I Västra Götalandsregionen görs redan i dag insatser för att erbjuda arbetsmöjligheter för vissa målgrupper på arbetsmarknaden. Detta möjliggörs nu ytterligare genom regeringens aviserade anslag till introduktionsjobb och extra-tjänster.

Vi har noterat att det befintliga arbetet inte sker strukturerat i hela organisationen, utan mer godtyckligt i vissa verksamheter, till exempel inom sjukhusgrupperna. Arbetet kräver enligt vår uppfattning en högre politisk prioritering och gemensamma rutiner, samt att alla verksamheter i Västra Götalandsregionen får möjlighet att medverka.

Annons

Långtidsarbetslösheten har stigit i spåren av pandemin och riskerar att bita sig fast på en hög nivå. Extratjänster och introduktionsjobb är bra och beprövade metoder som kan skapa arbetstillfällen, inte minst för utrikes födda, särskilt kvinnor, personer med funktionsvariationer och långtidsarbetslösa och öka möjligheten till egenförsörjning.

I förslaget till budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en satsning på 701 miljoner kronor under 2022. Satsningen fortsätter de kommande åren med 778 miljoner kronor 2023 och 677 miljoner kronor 2024. Det tycker vi socialdemokrater i Västra Götalandsregionen är en viktig satsning för att möta den kommande bristen på arbetskraft och en möjlighet att nyttja den lediga arbetskraften.

”Extratjänster och introduktionsjobb är bra och beprövade metoder som kan skapa arbetstillfällen.”

Västra Götalandsregionen som en av landets största arbetsgivare kan enligt vår uppfattning bidra mer till att dämpa den höga långtidsarbetslösheten i utsatta grupper, och se till så att människor kan gå till egen försörjning och därmed bli skattebetalare. Med de föreslagna satsningarna finns därmed förutsättning för ett långsiktigt arbete med att öka delaktigheten i samhället, bidra till att möta behovet av kompetensförsörjning i vården och även andra verksamheter. Insatserna har även en social dimension genom att öppna verksamheterna för de grupper som oftast har längre väg till ett arbete. Det är en bra politik för att jobba Sverige ut ur krisen.

Vi socialdemokrater anser därför att regionen ska höja sin ambitionsnivå vad gäller att bereda möjlighet till arbetsmarknadsintroduktion. Vi anser att det arbete som bedrivs i dag inte är tillräckligt. Regionen uppnår inte heller de egna uppsatta målen. Det saknas även gemensamma rutiner och riktlinjer.

Genom ett strukturerat och gemensamt engagemang i alla verksamheter bidrar Västra Götalandsregionen till minskad arbetslöshet och ökad delaktighet i samhället, och säkrar även kompetensförsörjningsbehovet i framtiden.

Så vill vi jobba Sverige ut ur krisen med sikte på ett starkare och mer jämlikt samhälle.

Janette Olsson (S), oppositionsråd

Bijan Zainali (S), oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons