Annons

Hela vargrevir bör kunna skjutas bort vid angrepp

Tänker staten ta sitt fulla ansvar för vargen? frågar sig insändarskribenten ”Familj i reviret” och pekar på skyddsvästar för hundar, ersättning för fallande bostadspriser och en översyn för reglerna för skyddsjakt i sin insändare.
insändare • Publicerad 16 april 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Insändarskribenten vill se en översyn av skyddsjakten av varg och att staten tar ett större ansvar för de kostnader som vargreviren medför för privatpersoner.
Insändarskribenten vill se en översyn av skyddsjakten av varg och att staten tar ett större ansvar för de kostnader som vargreviren medför för privatpersoner.Foto: Heiko, Junge

Vargen är ett elände var den än drar fram och just i Brängenreviret är det extra knepigt.

En omständighet, som gör eländet extra eländigt, är att Tivedentiken kvalade in som den sjätte grundaren för den skandinaviska vargstammen när det föddes vargvalpar i Brängenreviret förra året. I Brängenreviret finns avkomma till Tivedentiken och den här omständigheten runt Brängenreviret och släktskapet till Tivedentiken kan göra det extremt svårt att få till skyddsjakt när vargangreppen börjar.

Annons

Detta att man myntat begreppet "viktiga vargar" och där varg rent generellt i dag tycks vara viktigare än folk måste upphöra. När man likt oss lever i eller i anslutning till just Brängenreviret så känner vi stor oro kring just detta revir och omständigheterna kring det och hur det kan komma att påverka möjligheterna till skyddsjakt om/när det blir vargangrepp.

Det måste bli en översyn av reglerna för skyddsjakt på varg. Det måste bli betydligt lättare att bli beviljad skyddsjakt och man måste kunna skjuta bort hela reviret vid vargangrepp. Man måste även ta folks oro och otrygghet på allvar. Oskygga och närgångna vargar ska omedelbart tas bort.

Första mars 2021 trädde ändringen i viltskadeförordningen ikraft och man nämner där 100 procent ersättning för indirekta kostnader. Men då pratar man om stängsling och så vidare.

”Barnen ska ha en trygg väg till sin skola. Föreligger det oro kring barnen och att de inte har en trygg väg till skolan på grund av varg så får man se till att ordna skjuts åt de barnen om önskemål om det finns.”

Hur man tänker kring fastighetspriset som i regel brukar sjunka som en gråsten när vargen dyker upp och som i fallet med Brängen etablerar ett revir runt knuten där man bor. Tänker staten ta fullt ansvar för sitt vilt (läs vargen) när fastigheten man har plötsligt tappar värde på grund av varg? Man kan ju ha jakträtt kopplat till sin fastighet. Ersätter man detta också i och med de nya reglerna? Är det att betrakta som en indirekt kostnad? Att ens kåk förlorar värde på grund av varg?

En utveckling av paragraf 28 behövs. Det ska inte vara en massa regelkrångel kring att freda sina djur eller osäkerheter som föreligger kring när man kan göra det.

Jägare måste känna sig trygga med att de tillförsäkras samma rättssäkerhet som alla andra. Något som måste ses över med tanke på raden med så kallade vargmål och hur man behandlat just gruppen jägare. Här har åklagarna vid REMA, Riksenheten för miljö- och arbetsmål skapat en osäkerhet och otrygghet gällande rättssäkerheten för jägares del. Så får det inte vara och rättssäkerheten för jägare behöver ses över.

Skyddsvästar för hundar ska vara gratis. Vargen är statens vilt och då får också staten stå för de kostnader deras vilt orsakar, som till exempel inköp av skyddsväst till hundar.

Barnen ska ha en trygg väg till sin skola. Föreligger det oro kring barnen och att de inte har en trygg väg till skolan på grund av varg så får man se till att ordna skjuts åt de barnen om önskemål om det finns.

Riksdagsbeslutet om 170-270 vargar måste efterlevas och att man då helst lägger sig i nedre intervallet. Överhuvudtaget är det en vargförvaltning knappt är värd namnet med tanke på läget med varg och taget riksdagsbeslut måste man se till att efterleva.

EU-nivå på det sista här men det drabbar oss alla när det gäller vargen. Man slår Art-och habitatdirektivet i huvudet på folk hela tiden när det gäller varg.

Annons

Våra politiker får väl se till att gå ihop med andra länder och se till att förhandla sig till lättnader/undantag från direktivet när det gäller vargen. Är man riktigt modig och har tillräckligt med allierade (finns ju lobbygrupper som är "på vår" sida i EU också) så kan man slå på stort och begära att hela rovdjursförvaltningen bryts ut och vargen blir en nationell angelägenhet som vi sköter själva. Förhandla till Sverige lättnader och undantag gällande varg alltså.

Familj i reviret

Annons
Annons
Annons
Annons