Annons

Häpnadsväckande okunnigt från socialdemokraterna om energisystemet

Sverigedemokraten Josef Fransson menar att Socialdemokraterna är okunniga om energiförsörjningen i landet. ”Energisystemet är helt central för nationens välstånd och politiken måste baseras på fakta och kunskap”, skriver han i sin insändare.
Insändare • Publicerad 14 april 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Socialdemokraterna visar en skrämmande okunnighet om energiförsörjningen i landet, menar Sverigedemokraten Josef Fransson.
Socialdemokraterna visar en skrämmande okunnighet om energiförsörjningen i landet, menar Sverigedemokraten Josef Fransson.Foto: Christian Hylse

På kort tid har såväl energiministern Khashayar Farmanbar (S) och Mattias Johnsson, energipolitisk talesman för Socialdemokraterna, framfört häpnadsväckande okunskap om det svenska energisystemet från riksdagens talarstol.

Energiministern, å ena sidan, menade att vindkraftens variationer i produktion hade fått en lösning genom att man ”numera kan lagra energi i bränslen, till exempel vätgas, för att kunna använda den och få planerbarhet i vindkraften. På det sättet skapas möjligheter för mycket el på plats snabbt och billigt för hushållen och Sveriges konkurrenskraft.”

Annons

Förutom att det skulle krävas astronomiska investeringar i vätgasproduktion och vätgaslager för att det skulle få någon reell effekt på systemnivå, så ger el till vätgas tillbaka till el energiförluster på cirka 66 procent. Teknologiskt möjligt, men saknar resursmässigt all form av förankring i verkligheten.

”Men viktigast i sammanhanget är att stänger man plötsligt ner kärnkraften så finns det ingen elström för några elkunderna söder om Dalälven, vare sig det blåser eller inte.”

Mattias Johnsson, å andra sidan, som ser problem med sina politiska motståndares förslag att bygga ut kärnkraften, menade att ”vid ett eventuellt försämrat säkerhetsläge, om Sverige skulle bli militärt attackerat, kommer svensk kärnkraft att stängas ned, jämfört med vindkraften som kan fortsätta snurra.”

Även här uppvisar man från socialdemokraterna skrämmande naivitet och okunnighet vad gäller energisystemet. För det första så är det absolut inte givet att man stänger av kärnkraften vid oroligheter, dessa anläggningar är robust designade och klarar ganska tuffa angrepp.

Men viktigast i sammanhanget är att stänger man plötsligt ner kärnkraften så finns det ingen elström för några elkunderna söder om Dalälven, vare sig det blåser eller inte. Kärnkraften, som utgör baskraften i södra Sverige, levererar nämligen systemtjänster som är vitala för att vindkraften ska fungera, så som svängmassa, vilket upprätthåller nätfrekvensen. Den ger också, till skillnad från vindkraften, reaktiv effekt, vilket är nödvändigt för systemet.

I norra Sverige finns vattenkraften, så där kan man ha ett fungerande energisystem även vid ett bortfall av kärnkraften i söder, men det bygger på att transmissionerna till Stockholm och nedåt kapas.

Tanken att sådan här okunnighet kan ligga till grund för energipolitikens utformning är inget annat än bedrövande. Energisystemet är helt central för nationens välstånd och politiken måste baseras på fakta och kunskap.

Josef Fransson (SD)

Riksdagsledamot Näringsutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons