Annons

Hanteringen av Bjarne Andersson strider mot grundläggande värderingar om lika rättigheter

Kommunernas tolkningar av lagarna för LSS tycks bli allt snävare, skriver Klas Nelfelt, ordförande Förbundet Sveriges dövblinda, med anledning av fallet Bjarne Andersson i Dalstorp.
Insändare • Publicerad 22 februari 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Förbundet Sveriges dövblinda värnar om rättigheterna för våra medlemmar och vill lyfta fram Bjarne som ett tydligt exempel på klyftan mellan lagstiftning och verklig rättvisa, skriver ordförande Klas Nelfelt i sin insändare.
Förbundet Sveriges dövblinda värnar om rättigheterna för våra medlemmar och vill lyfta fram Bjarne som ett tydligt exempel på klyftan mellan lagstiftning och verklig rättvisa, skriver ordförande Klas Nelfelt i sin insändare.Foto: Pernilla Rudenwall

Det är med stor oro och frustration vi läser om ytterligare en person med dövblindhet, som fråntas sitt LSS-stöd. Bjarne Andersson, 56, har under 15 år haft rätt till stöd via LSS, men nyligen beslutades det att han i stället skulle få stöd via SoL.

Medan LSS fokuserar på omfattande och livslånga funktionsnedsättningar och ger möjlighet till självständighet och delaktighet, har SoL en bredare inriktning. Dessutom garanterar SoL endast en skälig levnadsstandard, jämfört med LSS som garanterar en god. Varför ska Bjarne nöja sig med ett skäligt liv när han har rätt till ett gott?

”Bör inte riktlinjerna kommunen hänvisar till existera för att skydda och stödja individer som Bjarne, snarare än att begränsa hans tillgång till ett värdigt och meningsfullt liv?”
Annons

Förbundet Sveriges dövblinda värnar om rättigheterna för våra medlemmar och vill lyfta fram Bjarne som ett tydligt exempel på klyftan mellan lagstiftning och verklig rättvisa. Beslutet strider inte bara mot grundläggande värderingar om lika rättigheter utan även mot intentionerna bakom den befintliga lagstiftningen.

LSS grundades på principen om lika rättigheter och möjligheter, där alla människor, oavsett funktionsnedsättningar, har rätt att leva ett liv med samma möjligheter och rättigheter som andra i samhället. Trots att vi var delaktiga när LSS skapades, nekas nu våra medlemmar allt oftare stöd enligt lagens intentioner.

Tranemo kommuns handläggare motiverar beslutet om Bjarne med att hänvisa till rättspraxis och tidigare domar. Beslutet går tyvärr helt i linje med vad vi uppfattat som en negativ trend: kommunernas tolkningar av lagarna tycks bli allt snävare. Bör inte riktlinjerna kommunen hänvisar till existera för att skydda och stödja individer som Bjarne, snarare än att begränsa hans tillgång till ett värdigt och meningsfullt liv?

Beslutet om att hänvisa Bjarne till SoL strider mot grundläggande värderingar om lika rättigheter och riskerar att göra honom mer isolerad. Detta återkommande problem kräver politiskt ansvar. Utan stödet från LSS riskerar personer med funktionsnedsättningar att hamna helt utanför samhället. Det är dags för politikerna att ta ansvar för en rättssäker och inkluderande implementering av lagstiftningen. Som den var tänkt från början.

Klas Nelfelt, ordförande, Förbundet Sveriges Dövblinda
Klas Nelfelt, ordförande, Förbundet Sveriges DövblindaFoto: Privat

Klas Nelfelt, ordförande, Förbundet Sveriges dövblinda

Annons
Annons
Annons
Annons