Annons

Gör det enklare att omskola och vidareutbilda sig

Trots att antalet jobbtillfällen ökar kraftigt i Västra Götaland är antalet arbetslösa fortfarande stort och alltför många står långt ifrån arbetsmarknaden. Nu måste vi ge jobbsökare i Västra Götaland rätt förutsättningar att utveckla sin kompetens, och göra det lättare för arbetsgivarna att hitta rätt personer, skriver Lena Molin, operativ chef för Manpower matchning.
insändare • Publicerad 2 augusti 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tre av fyra svenskar säger sig vara beredda att omskola sig till ett bristyrke, skriver Lena Molin, operativ chef för Manpower matchning i sin insändare.
Tre av fyra svenskar säger sig vara beredda att omskola sig till ett bristyrke, skriver Lena Molin, operativ chef för Manpower matchning i sin insändare.Foto: Pontus Lundahl/TT

Under första kvartalet 2023 ökade antalet lediga jobb i Västra Götaland från 21 126 till 30 897. Trots det är matchningsgapet stort – det går 2,2 jobbsökare på varje ledigt jobb, och 69 000 boende i Västra Götaland saknar fortfarande arbete. Det visar en kartläggning av ManpowerGroup, baserad på statistik från SCB.

Matchningsgapet på riksnivå är 2,3 jobbsökare per ledigt jobb. Gapet drabbar individer som inte får möjlighet att försörja sig själv. Det drabbar även arbetsgivare i Västra Götaland som inte kan utvecklas i den takt de vill när de inte lyckas tillsätta viktiga tjänster. Och inte minst drabbar det samhället, i form av minskade skatteintäkter och en ökande risk för att Sverige hamnar efter i den globala konkurrensen.

Annons

Därför anser vi att följande bör ske:

1. Underlätta kompetensutveckling

En stark orsak till att antalet jobbsökare är stort trots att arbetslösheten har minskat, är att den rätta kompetensen saknas. I undersökningen Talent Shortage uppger 77 procent av arbetsgivarna i Sverige att de har svårt att hitta rätt kompetens. Därför är det viktigt att fler väljer att omskola och vidareutbilda sig.

Glädjande nog är intresset för kompetensutveckling stort. Enligt ManpowerGroups arbetslivspanel Work Life, som besvarats av 2 409 svenskar, säger sig tre av fyra svenskar vara beredda att omskola sig till ett bristyrke.

”Vi måste även bli bättre på att använda den kompetens som redan finns.”

Beskedet är hoppfullt; ju fler som satsar på att utbilda sig till bristyrken, desto större möjligheter har vi att minska både matchningsgapet och kompetensbristen på arbetsmarknaden. Om vi kan åtgärda de problem som omger det nya omställningsstudiestödet kan det bidra till en arbetsmarknad som är tillräckligt flexibel för att låta människor söka sig till yrken de trivs med genom hela arbetslivet.

2. Förbättra matchningen

Samtidigt är kompetensutveckling inte den enda lösningen – vi måste även bli bättre på att använda den kompetens som redan finns. Ofta beror matchningsgapet på att jobbsökaren inte kan förmedla sin kompetens tillräckligt väl, eller att arbetsgivarna inte vet var de ska leta. Genom aktiva matchningsinsatser kan vi hjälpa jobbsökare och arbetsgivare att hitta varandra.

Ett av Arbetsförmedlingens viktigaste uppdrag i år är att förstärka stödet till landets 125 000 långtidsarbetslösa. Det är av största vikt att de lyckas. Om fler människor får hjälp till utbildning och kompetensutveckling kan det göra stor skillnad, både för invånarna i Västra Götaland och för samhället.

Lena Molin,

Operativ chef för Manpower Matchning

Annons
Annons
Annons
Annons