Annons

Fungerande ägarskiften en nyckel för företagandet

Ägarskiften i företag behöver bli enklare, skriver företrädare för Företagarna i Västra Götaland.
Publicerad 8 augusti 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Allt från skattelagstiftning, informationsinsatser och bankernas kännedom om företagen behöver förbättras för lyckade ägarskiften i företag, skriver företrädare för Företagarna i Västra Götaland.Foto: Jessica Gow / TT

I och med att företagsledare blir äldre blir också allt fler ägarskiften aktuella. Ägarskiftet är en otroligt viktig händelse i ett företag. Varför är det då så krångligt, dyrt och tidskrävande?

En del av ett gott företagsklimat och ett välfungerande näringsliv är att företag kan överföras mellan ägare på ett enkelt och smidigt sätt. Det gäller oavsett om ägarskiftet sker till en familjemedlem, anställda eller någon utomstående.

Annons

Ett skifte av ägande är en otroligt viktig händelse i ett företags existens. Det påverkar såväl företaget och dess anställda som kunder, leverantörer, närsamhälle – och inte minst ägarna själva.

I en ny rapport visar Företagarna att medelåldern hos landets företagsledare är nästan tio år högre än för befolkningen i snitt. Var sjunde företagare är över 65 år, och i de drygt 53 000 företag de leder arbetar 200 000 personer. I Västra Götaland handlar det om närmare 9 000 företag med fler än 375 000 anställda.

”För att underlätta finansiering av ägarskiften är det viktigt med kännedom om företaget i fråga. Att många lokala bankkontor stängts de senaste åren har gjort detta svårare.”

I och med att såväl befolkningen som företagsledare blir äldre, blir också allt fler ägarskiften aktuella. En överföring av företaget till nya ägare är en process som tar tid, och behöver förberedas därefter. Ett oroväckande resultat av Företagarnas undersökning är att väldigt många företagsledare underskattar tiden ett ägarskifte tar. Tre av fyra bedömer att ett ägarskifte tar max två år – men för ägarledda företag handlar det ofta snarare om fem år eller mer, i synnerhet utifrån skatteaspekter.

De förändringar i skattelagstiftningen som genomfördes 2019 har gjort generationsskifte i familjen mer attraktivt men ytterligare förändringar är dock nödvändiga. Kravet på att företagaren måste vara borta från verksamheten i fem år för att undvika hög beskattning vid överlåtelsen borde minskas till en kortare period. Det skulle också göra det lättare att tillvarata företagarens kompetens och erfarenhet vid ägarskifte.

Det behövs också förbättrade informationsinsatser: till exempel skulle råd om hur man förbereder ägarskifte kunna lyftas fram bättre på myndighetsportalen verksamt.se.

Slutligen behöver också småföretagens tillgång till finansiering förbättras. I detta har bankerna en viktig roll. I Företagarnas finansieringsrapport, som släpptes i maj i år framkom det att bristen på lokalkännedom är en stor anledning till att så få små- och medelstora företag lånar pengar. För att underlätta finansiering av ägarskiften är det viktigt med kännedom om företaget i fråga. Att många lokala bankkontor stängts de senaste åren har gjort detta svårare, visar nylig forskning – den trenden behöver vändas.

Att stärka företagsklimatet i Västra Götaland är oerhört viktigt för både jobb och skatteintäkter. För det behövs goda förutsättningar för att kunna låta företag gå vidare till nya ägare – när dagen för det är kommen.

Mikael Erlandson

Regionchef, Företagarna Västra Götaland

Patrick Krassén

Policychef, Företagarna

Annons
Annons
Annons
Annons