Annons

FUB fortsätter kampen mot urholkning av LSS

Våra medlemmar lever med en klump i magen. Inför valåret – vad lovar ni politiker om LSS, undrar företrädare för FUB.
Insändare • Publicerad 25 november 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En manifestation för rätten till assistans 2016. Kampen måste föras även idag, enligt FUB.
En manifestation för rätten till assistans 2016. Kampen måste föras även idag, enligt FUB.Foto: Janerik Henriksson/TT

FUB, intresseorganisation för personer med intellektuell funktionsnedsättning, är en pigg 65-åring som medverkade till institutionernas nedläggning och såg normaliseringsprocessen fullbordas 1994 då LSS-lagen antog sin form. En individuellt baserad rättighetslag, där insatser ska formas utifrån det enskilda behovet, utvecklas, säkras och samordnas med varaktighet, för ett liv i delaktighet i samhället.

En sådan lag borde inte gå att punktera.

Annons

Med ett valår framför oss, är det tydligt att FUB långt ifrån kan gå i pension. Bit för bit har urholkningen av LSS-lagen gjort att våra medlemmar nu lever med en klump i magen inför varje ansökan, varje omprövning, då även uppenbara, dagliga, behov kan innebära obegripliga avslag av insatser. Återigen är man utelämnad till godtycklig väl- eller motvilja hos tjänstemän, handläggare och politiker.

Ingen person med funktionsnedsättning ska leva som i ett Sverigelotteri, beroende på vilken kommun man hamnar i. I en kommun kan man leva ett meningsfullt liv medan man på den andra sidan kommungränsen lever i något som liknar en livslång förvaring utan delaktighet i samhället.

Inget politiskt parti ska kunna bortse från att dessa frågor är av yttersta vikt för ett samhälle som menar sig ha en värdegrund att stå på och försvara. Ingen ska kunna se det som särintresse för ett fåtal medborgare och väljare, när det handlar om de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, något vårt land skrivit under på att följa då vi ratificerade FN:s 19:e konvention.

Därför frågar vi redan nu; Hur kommer dessa frågor att lyftas i politiska valprogram nästa år, på både riks-, region- och kommunalnivå? Hur kan vi tillsammans medverka till det samhälle där värdegrunden inte bara är vackra ord, utan faktiskt håller att stå på?

En sådan värdegrund kan aldrig vara ett särintresse. En dag behöver vi den alla.

Monica Johansson, FUB Ulricehamn-Tranemo

Elaine Johansson, FUB Västra Götaland

Anders Lago, Riksförbundet FUB

Annons
Annons
Annons
Annons