Annons

Friends: Tillsätt en kommission mot mobbning

Det finns metoder för att förebygga och minska mobbing. Det behövs politisk vilja och resurser för att fler barn ska få en trygg skolgång, skriver Maja Frankel, generalsekreterare stiftelsen Friends.
insändare • Publicerad 26 augusti 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mobbningen i svenska skolor har fördubblats de senaste tio åren, skriver Maja Frankel, generalsekreterare stiftelsen Friends.
Mobbningen i svenska skolor har fördubblats de senaste tio åren, skriver Maja Frankel, generalsekreterare stiftelsen Friends.Foto: Charlotta Bäckström

Nu är det skolstartstider för drygt en miljon elever i grundskolan. En del barn packar sin skolväska för första gången, medan andra kommer tillbaka efter ett långt sommarlov. Många av dem med en klump i magen. Årets Friendsrapport visar att vart tionde barn utsatts för mobbning och att 1 av 4 barn har psykiska besvär.

Läget är särskilt allvarligt i år eftersom ett stort antal elever kommer tillbaka till en skola med kraftigt minskad personalstyrka. Nedskärningarna har drabbat skolor i hela landet och såväl elever som skolpersonal tvingas återgå till en arbetsmiljö som riskerar att inte tillgodose barns rättigheter.

Annons

Friendsrapporten 2023 visar även på ett tydligt samband mellan mobbning och psykisk ohälsa. Ju mer mobbning – desto mer psykiska besvär. Av de barn som oftast utsätts för kränkningar – flera gånger i veckan – är det 70 procent som har återkommande psykiska besvär.

Mobbning kan påverka barns skolgång på flera sätt. Det försämrar förmågan att lära sig saker hos den som utsätts, och det är också en riskfaktor för skolfrånvaro och skolavhopp.

Dessutom drabbar mobbning inte bara barnet här och nu. Utöver lidandet under skolåren fortsätter ofta de psykiska besvären i vuxen ålder, vilket kan leda till svårigheter i såväl privat- som arbetsliv. Forskning visar att mobbning kan orsaka depression, ångest, självmordstankar och generell ohälsa långt in i vuxenlivet.

”Mobbning kan påverka barns skolgång på flera sätt. Det försämrar förmågan att lära sig saker hos den som utsätts, och det är också en riskfaktor för skolfrånvaro och skolavhopp.”

Sverige är inte längre ett föregångsland vad gäller mobbning – vi har gått från att vara ledande till att ligga långt efter andra länder i Europa. Mobbningen i svenska skolor har fördubblats de senaste tio åren.

Mobbning är ett stort problem – men det är ett problem som går att göra något åt. Det finns idag gott om forskningsbaserade metoder som både kan förebygga och minska mobbning, och som stärker barn och ungas motståndskraft. Det som måste till är politisk vilja och resurser.

Regeringen behöver nu tillsätta en kommission som tar ett samlat grepp om den ökande mobbningen, och som kan ta fram en nationell handlingsplan med skarpa förslag på åtgärder. I flera andra länder arbetar forskare, myndigheter och civilsamhället tillsammans för att minska mobbning på en nationell nivå. Sverige behöver göra samma sak.

De barn som lider idag, och som fortsätter att må dåligt långt upp i vuxen ålder är enskilda tragedier såväl som ett långsiktigt hot mot folkhälsan. Inför åtgärder mot mobbningen nu.

De investeringar vi gör för barnen idag kommer vi få tillbaka många gånger om i framtiden.

Maja Frankel, generalsekreterare Stiftelsen Friends

Annons
Annons
Annons
Annons