Annons

Frågan är större än nytt bibliotek – det handlar om centrums framtid

Det krävs strategier för att få centrum att leva. Hur tänker styrande politiker i kommunen kring detta? Vad är den långsiktiga strategin? undrar signaturen ”Landsbygdsbor som bryr sig”.
insändare • Publicerad 30 mars 2024
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Om biblioteket skulle placeras på Storgatan garanteras förmodligen centrala Ulricehamns fortlevnad en livstid ut, skriver insändarskribenten.
Om biblioteket skulle placeras på Storgatan garanteras förmodligen centrala Ulricehamns fortlevnad en livstid ut, skriver insändarskribenten.Foto: Pernilla Rudenwall

I en demokrati har vi de politiker vi förtjänar.

Den tesen bollar upp frågan om hur smarta vi invånare i Ulricehamns kommun är. Vi företräds uppenbarligen av personer som tar beslut utan vidare eftertanke och som aldrig missar ett tillfälle att göra fel. Det spelar ingen roll om det handlar om skola, bibliotek, uteblivna bygglov eller avstängda gator.

Annons

Men vi kommuninvånare har chansen att ställa tillrätta.

Diskussionen om ett nytt bibliotek, som i debatten häpnadsväckande nog ibland kallas kulturhus, öppnar för väldigt väsentliga och grundläggande frågor:

– Hur kom den politiska majoriteten fram till att Marknadsplatsen är bästa alternativet? Hur ser beslutsunderlaget ut? Redovisa, tack.

– Har det gjorts någon konsekvensanalys för centrala Ulricehamn om en publikdragare byggs några hundra meter norr om centrum?

– Var finns utredningarna om alternativa placeringar som skulle kunna gynna helheten för staden och kommunen?

– Hur behandlas det redan existerande kulturhuset Folkets hus?

Sedan länge finns en befogad rädsla att centrum flyttar norrut. Stora torget och södra Storgatan dör, affärer tappar underlag och restauranger har svårt att överleva. Vi tror att det gynnar centrala staden om Storgatan får hjälp att bli mer centrum, där människor har en anledning att röra sig.

”Självklart är det ett trauma att biblioteksfrågan misskötts i decennier.”

Internethandeln är ett faktum och det kommer aldrig gå att backa bandet. Då krävs strategier för att få centrum att leva. Hur tänker styrande politiker i kommunen kring detta? Vad är den långsiktiga strategin? Förutom att snygga till själva gatan.

Självklart är det ett trauma att biblioteksfrågan misskötts i decennier. Men det är inte klokt att använda gjorda fel som argument att göra fler. De teser som nu förs fram för ett förhastat beslut som kan få ödesdigra konsekvenser för staden liknar mer en lust att skapa monument över sig själv. Här blottas politisk inkompetens och omognad.

Ibland hörs det tänkta biblioteket benämnas kulturhus. Hur tänker politiker och debattörer här? Ulricehamn har förmodligen Sveriges bästa och vackraste kulturhus i Folkets hus. Varför lägga skattepengar på att skapa ett nytt kulturhus – och utarma det befintliga? Är kommuninvånarna verkligen beredda att skjuta in de pengarna?

”Om biblioteket skulle placeras på Storgatan garanteras förmodligen centrala Ulricehamns fortlevnad en livstid ut.”
Annons

En föraning om majoritetens syn på Sveriges vackraste kulturhus skymtas kanske i den besynnerliga behandlingen av bidrag till föreningens renovering av entrétrappan. Vi övriga ulricehamnare är stolta över Folkets hus och den verksamhet som bedrivs där.

Frågan om nytt bibliotek har reducerats till om det är för få p-platser i staden. Parkeringar är en viktig fråga – men att knyta bibliotekets placering till det riskerar att föra bort debatten från det viktigaste: Vilken stad vill vi ha i framtiden?

Det finns två mycket attraktiva lägen för ett nytt bibliotek, ”brända tomten” och Stureparken. Båda skulle kunna bidra till en positiv utveckling för kommunen och staden. Om biblioteket skulle placeras på Storgatan garanteras förmodligen centrala Ulricehamns fortlevnad en livstid ut.

Men beslutsfattarna vill inte ens fundera. De kör sitt race, döva inför andra tankar. Det är förvånande. Som politiker är man vald av folket och representerar detta, den dag makten är döv inför sina väljare blomstrar politikerförakt som i sin förlängning är ett hot mot demokratin. Det är fint att vara politiker, men den som tar rollen måste förtjäna förtroendet.

Frågan om parkeringsplatser på Marknadsplatsen är nu föremål för ett initiativ till folkomröstning som tagits av betrodda medborgare. Det är bra. Vi hoppas att alla kommuninvånare som bryr sig om stadens framtid skriver på. Men det är inte slutet.

Först folkomröstning. Sedan kan vi i nästa val göra upp med politiker som inte agerar för kommunens bästa.

Landsbygdsbor som bryr sig

Annons
Annons
Annons
Annons