Annons

Foss och Yngström: Brända tomten är ett realistiskt alternativ för nytt bibliotek

Brända tomten kan rymma ett bibliotek, och låt en folkomröstning avgöra Marknadsplatsens framtid, skriver Bengt-Olof Foss och Jonas Yngström.
insändare • Publicerad 23 april 2024
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Om hela brända tomten nyttjas finns plats för ett bibliotek på brända tomten, skriver insändarskribenterna.
Om hela brända tomten nyttjas finns plats för ett bibliotek på brända tomten, skriver insändarskribenterna.Foto: Pernilla Rudenwall

Kommentar till nyhetsartikeln i UT lördagen den 20 april om ledande politikers utspel om Marknadsplasten och brända tomten.

Det är uppenbart att den politiska ledningen för Ulricehamns kommun glider på sanningen när man kallar till pressträff. Wiktor Öberg (M) påstår att brända tomten har varit med i diskussionen men inte ansetts så intressant att den finns med som ett alternativ i de förslag som presenterats. Inte någonstans framgår det att brända tomten varit med i diskussionen. Bland annat hänvisar Wiktor Öberg till parkeringsfrågan. Ja, hur löser handeln det i dag? Och var finns den parkeringsutredning som ulricehamnarna varit utlovade under lång tid?

Annons

Klas Redin (S) hävdar att brända tomten inte fanns med i underlaget som låg till grund för inriktningsbeslutet för att ”Fakta talar emot det”.

Så vad är då fakta?

Gällande detaljplan är från 1966. Vid den tidpunkten fanns ingen bestämmelse C, Centrumverksamhet, som det är brukligt att använda idag. Vad som var brukligt var bestämmelsen H, Handelsändamål, där mycket av centrumverksamhet inrymdes. Vår bedömning är med andra ord att ett nytt bibliotek ryms inom H, Handelsändamål.

Mot Storgatan kan man enligt gällande plan uppföra en byggnad med en byggnadshöjd 7.9 meter och med taklutning max 45 grader. Det innebär tre våningar ovan jord. Någon begränsning enligt gällande plan finns inte avseende antal våningar. Detta innebär att biblioteket skulle kunna ha fem våningar varav två under marken (där magasin och ”black box” mycket väl kan inrymmas.)

I gällande plan finns även mot Bogesundsgatan en bestämmelse med ett område för garage och parkering vilket innebär att biblioteket blir lättillgängligt för inlastning, bokbuss och parkering.

Hela tomten kan utnyttjas för byggnation genom att det finns bestämmelser för överbyggd gård och mark för byggnad under markytan.

”Namninsamlingen avser ett nej till byggnation på Marknadsplatsen. Inget annat.”

Brända tomten har stora möjligheter att inrymma ett nytt bibliotek. För att härbärgera Bredgårdsmannen och övriga museiföremål finns en fin plats vid Stureparken med en historisk paviljong. Folkets Hus har allt vad teater, bio och samlingssalar som behövs.

Under årens lopp har verksamhet tillåtits i centrum som avviker från vad vi idag avser med ”handel”. Bankverksamhet, möteslokaler, föreningslokaler, tatueringslokaler, hälsovård och statligt servicekontor bland annat. Sett mot denna bakgrund torde inte ett bibliotek ses som en främmande fågel på Storgatan. Så Wiktor Öbergs påstående om att det skulle ta 2,5 år att ta fram en ny detaljplan saknar relevans.

Klas Redin (S) hävdar till och med att ett kulturhus/bibliotek på Marknadsplatsen ”bidrar till mer liv och rörelse på gågatan”. Undrar just hur han kom fram till det. Vi ser fram mot en redogörelse här i UT.

Namninsamlingen avser ett nej till byggnation på Marknadsplatsen. Inget annat. Vi har dock i samband med namninsamlingen pekat på att det finns alternativ.

Annons

Dessutom skulle ulricehamnaren få se ”hålet” fyllas med någon verksamhet. Kanske skulle Wiktor Öberg med kollegor stämma av med byggare/fastighetsägare i Ulricehamn och där få reda på sannolikheten att brända tomten bebyggs inom den närmaste framtiden. Har ni inte gjort det så är det hög tid.

En enig riksdag skapade 1994 en möjlighet för Sveriges kommuner att anordna lokala folkomröstningar i frågor där kommunen är beslutande. Lagen stärktes 2011. Vi ser det som ett av många verktyg i ett demokratiskt samhälle. En fördjupad demokrati där det engagemang som politiker säger sig vilja se mer av blir verklighet.

Det är uppenbart att det finns delade meningar i kommunen om hur vi vill se Marknadsplatsen användas i framtiden. Andra debattartiklar och insändare har på ett förtjänstfullt sätt beskrivit konsekvenserna av att förlänga centrum med ytterligare ett antal hundra meter. Mikael Dahls (c) uttalande om att ”det är svårt med kommunikation och vi hade kunnat vara tydligare” får väl ses som dagens understatement.

Vi har med våra debattartiklar och förslag visat på att det finns alternativ. Fakta som talar för att brända tomten är ett realistiskt alternativ.

Vi kommer att inom några veckor överlämna resultatet av namninsamlingen till kommunfullmäktige med en hemställan om att en lokal folkomröstning skall hållas avseende byggnation på Marknadsplatsen eller ej. Vi förutsätter att kommunfullmäktiges ledamöter visar så stor stor respekt för demokratin och väljarna i Ulricehamn att man låter frågan bestämmas genom en folkomröstning.

Bengt-Olof Foss

Jonas Yngström

Annons
Annons
Annons
Annons