Annons

Förvånande att inte anhörigfrågorna stod överst på dagordningen i valrörelsen

Det är förvånande att anhörigfrågorna inte stod överst på dagordningen i valrörelsen. Inte minst med tanke på att nästan alla alldeles nyligen var totalt överens om att brister i vården och äldreomsorgen var ett av de stora problemen i samhället. Det skriver Anhörigas Riksförbunds ordförande Ann-Marie Högberg.
debatt • Publicerad 8 oktober 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anhörigfrågorna fick inte den plats de förtjänade i valrörelsen, skriver Anhörigas Riksförbunds ordförande Ann-Marie Högberg.
Anhörigfrågorna fick inte den plats de förtjänade i valrörelsen, skriver Anhörigas Riksförbunds ordförande Ann-Marie Högberg.

Vi i Anhörigas Riksförbund tänker dock inte slås ned av detta. När valdammet lagt sig kommer många fler frågor att behöva hanteras. När det gäller vård och omsorg finns det ett antal redan beslutade reformer och också utredningsförslag på bordet, som vi får hoppas på och kämpa för att de genomförs på ett bra sätt. Det gäller inte minst den nationella anhörigstrategin och förslaget om en äldreomsorgslag.

Även om inte anhörigfrågorna var det som debatten och de otaliga partiledarutfrågningarna främst fokuserade på, kan vi ändå konstatera att partierna över lag intresserar sig för dem. Det kunde vi se av de svar på förbundets frågor som vi fick inför valet. Alla tycker att det är viktigt med en nationell anhörigstrategi och vill se att den genomförs och i vissa avseenden till och med med högre ambitioner. Det talar för att vi kan räkna med att den verkligen kommer att genomföras.

Annons

När det gäller möjlighet till ekonomisk ersättning och att kunna förena anhörigansvar med ett jobb är det lite olika nyanser i förslagen, och i båda regeringsalternativen finns det de som inte tagit ställning till ekonomisk ersättning. Men det finns ändå så pass stor samsyn om dessa principer, att det bör kunna utgöra grund för att ta dessa frågor vidare.

”Den sista sakfrågan vi ställde handlade om barn som anhöriga. De är ofta en bortglömd grupp som behöver uppmärksammas mer.”

Partierna är också överens om att hälso- och sjukvårdens personal ska ha skyldighet att informera anhöriga om möjligheten att få stöd i sin anhörigroll. De verkar också vara införstådda med att detta verkligen är ett förbättringsområde. Några lyfter också in att det är en jämställdhetsfråga och att det behöver finnas tillräckligt med medarbetare med kompetens för detta.

Den sista sakfrågan vi ställde handlade om barn som anhöriga. De är ofta en bortglömd grupp som behöver uppmärksammas mer. Även här höll samtliga partier med och hade lite olika exempel på insatser de tyckte var särskilt viktiga.

För oss anhöriga är det väldigt positivt att det ändå finns så pass stor samsyn kring att anhörigfrågorna är viktiga, och att det behövs bättre lösningar på de områden som vi valde att lyfta fram. Vi i Anhörigas Riksförbund kommer förstås att ta fasta på det och ha fortsatt dialog med partierna hur dessa bättre lösningar kan utformas i praktiken. Alla har också svarat att de gärna träffar oss. Vi kommer att planera in träffar med dem efter årsskiftet, när vi kan diskutera och informera vidare.

Mycket ryms inom ramen för den nationella anhörigstrategin, som alla ser behovet av och vill genomföra. Det är en mycket bra utgångspunkt för att förbättra villkoren för Sveriges alla anhöriga i alla åldrar. Den förutsätter också att alla drar sitt strå till stacken både på nationell, regional och kommunal nivå. Även i regioner och kommuner har vi på olika sätt från våra föreningars sida tagit kontakter inför valet, som vi behöver följa upp i efterhand.

Så nu inför en ny mandatperiod är det dags att kavla upp ärmarna och driva på för att anhörigas villkor ska förbättras i verkligheten, inte bara i valtalen!

Ann-Marie Högberg

Förbundsordförande

Anhörigas Riksförbund

Annons
Annons
Annons
Annons