Annons

Fortsatt stora möjligheter med körer på gudstjänsterna

Det stadigt minskade antalet medlemmar har gjort att vi har till slut nått en situation där utgifter som var väl avvägda gentemot tidigare intäktsnivåer i dag är för stora, skriver Henrik Lööv, kyrkoherde i Ulricehamn, som svar på kritiken om nedlagda körer.
Replik • Publicerad 27 oktober 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
De över 100 körsångare som direkt påverkas har inte varit del i samtalen kring hur förändringarna skall genomföras eller hur besparingen skall ske. Vi får utvärdera om så borde ha skett i större utsträckning, skriver Henrik Lööv med anledning av kritiken mot pastoratets nedläggning av körer.Foto: Henrik Montgomery

Kommunikation är svårt, kanske särskilt i skriven form. Jag vill ändå ta detta svar på aktuella insändare som en möjlighet att förklara neddragningen i Ulricehamns pastorat.

Svenska kyrkan är helt beroende av medlemmarnas bidrag för sin verksamhet. Tack vare nästan 12 000 medlemmar kan Svenska kyrkan i Ulricehamn bedriva en bred verksamhet som riktar sig till människor i alla åldrar. I fest och vardag, glädje och sorg finns Svenska kyrkan där för den som vill ha stöd och gemenskap i olika former. Detta är möjligt tack vare våra medlemmars bidrag genom kyrkoavgiften.

Annons

Det finns skeden i livet när man kanske inte själv upplever sig ha behov av detta, men var då säker på att du genom ditt medlemskap gör det möjligt för andra som just nu behöver det så mycket mer.

Det stadigt minskade antalet medlemmar har gjort att vi har till slut nått en situation där utgifter som var väl avvägda gentemot tidigare intäktsnivåer i dag är för stora. Som ett steg i att möta denna stora ekonomiska utmaning beslutade därför kyrkorådet att minska antalet musiker från sex till fem.

När antalet musiker ska minska är vår utgångspunkt att i första läget inte förlänga tidsbegränsade anställningar, som bland annat är aktuellt för den som tjänstgör efter 68 års ålder, något som i detta fall drabbar Marbäckskörerna särskilt hårt.

”Jag hoppas att denna bakgrund visar på en rimlighet och logik bakom de val som gjorts i ett svårt läge.”

Efter kyrkorådets beslut tidigt i våras började musikerna med att arbeta med den svåra frågan om hur omställningen skall genomföras. Körerna i Marbäck nåddes av informationen relativt snart och bad om ett möte, vilket också genomfördes. Innan sommaren gick så ett brev ut till körerna i Marbäck med information och inbjudan till en träff som vi hade för några veckor sedan.

I dag har alla som påverkas informerats och om ett par veckor kommer det skickas ut en broschyr där pastorats tolv körer presenteras. Körer som kommer finnas spridda över pastoratet. Det kommer alltså finnas stora möjligheter även fortsatt att ha körmedverkan i våra gudstjänster.

Vi har i dagsläget 15 körer, varav fem på olika sätt påverkas av beslutet. De över 100 körsångare som direkt påverkas har inte varit del i samtalen kring hur förändringarna skall genomföras eller hur besparingen skall ske. Vi får utvärdera om så borde ha skett i större utsträckning.

Beslutets demokratiska grund vilar dock på kyrkorådets mandat och ansvar som folkvalda. Kyrkorådet skall se till pastoratets bästa som helhet och väga in både dagens och framtidens situation. Jag tycker att kyrkorådet levt upp till detta uppdrag i den aktuella frågan. Ansvar innebär att ibland också ta svåra beslut.

Vad innebär då detta? Det hade givetvis varit möjligt att fatta andra beslut, men jag hoppas att denna bakgrund visar på en rimlighet och logik bakom de val som gjorts i ett svårt läge.

Är då kyrkan en dålig arbetsgivare? Svenska kyrkan är en stor organisation med cirka 22 000 lokalt anställda så det är svårt att summera förmågan att vara arbetsgivare i sin helhet. Min bedömning i Ulricehamns pastorat är att såväl ledning som förtroendevalda prioriterar de anställdas situation högt.

Vi är som arbetsgivare mycket stolta över våra anställda och ytterst tacksamma för det arbete de gör. Arbetstagarnas och fackens bidrag är dessutom oerhört viktiga i den omställningsprocess vi är inne i.

Annons

Sist vill jag säga något kort om barnens position. Här står jag fullt ut för beskrivningen som ges. Varje människa är viktig, men barnen är viktigare än oss andra, de är vår framtid och har en särskild sårbarhet. Det är vårt ansvar som vuxna att ta hänsyn till detta, vilket också slås fast i kyrkoordingen.

När pastoratet prioriterar barn och unga görs inte det med udden mot de vuxna. När kyrkan satsar på barn och unga görs det i övertygelse om att vi agerar med alla vuxna i en gemensam kamp för en bättre framtid.

Henrik Lööv, kyrkoherde, Ulricehamns pastorat

Annons
Annons
Annons
Annons