Annons

Företagarna: Tio åtgärder för att mildra energikrisen

Företrädare för Företagarna har en lista på åtgärder som organisationen menar krävs för att företagare i länet ska klara de stigande energipriserna.
Insändare • Publicerad 8 oktober 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Öka avdragsrätten för investeringar i energieffektiviseringar, föreslår Företagarna.  ”Den som till exempel installerar solpaneler kan i dag skattebefrias för produktion av el, men bara upp till en viss nivå” skriver de i sin insändare.
Öka avdragsrätten för investeringar i energieffektiviseringar, föreslår Företagarna. ”Den som till exempel installerar solpaneler kan i dag skattebefrias för produktion av el, men bara upp till en viss nivå” skriver de i sin insändare.Foto: Elin Stålhand

Alltför många företagare i länet går nu på knäna på grund av de höga energipriserna. Småföretagen, som ofta inte har samma marginaler som de större företagen har, går nu ur askan in i elden. Det som började med skenande drivmedelspriser har nu spridits till alla företag som är beroende av el, det vill säga så gott som alla. I ett illavarslande men fullt tänkbart scenario leder elbrist, ökade kostnader och lägre efterfrågan till massuppsägningar och kraftigt minskad produktion.

Det finns ingen åtgärd som löser allt – det krävs ett helt recept. Några av ingredienserna är, på kort sikt:

Annons

1. Sänkt energiskatt på el. Att sänka skatten på el så mycket som regelverket tillåter kan snabbt stärka likviditeten hos de mest utsatta företagen.

2. Minimerad moms på elskatt. Eftersom energiskatt på el beläggs med moms ökas kostnaderna för företag dubbelt. Sänk momsen på el till lägsta nivån, det vill säga 6 procent.

3. Avskaffad avfallsförbränningsskatt. Avfallsförbränning skulle med avskaffad beskattning kunna bli en kostnadseffektivare energikälla och därmed produktionen av fjärrvärme öka.

4. Se över reduktionsplikten. Sverige har planerat den skarpaste ökningstakten för reduktionsplikten av alla EU-länder, vilket fördyrar transporterna. En långsammare ökningstakt skulle minska prisökningar på transporterade varor.

På medellång sikt:

5. Månatlig återbetalning av energiskatt för alla. Idag får bara större företag månadsvis återbetalning av energiskatt på el som används i industriproduktion; mindre företag har bara möjlighet till årlig återbetalning, trots större behov av likviditet.

6. Skattebefria biodrivmedel. Regeringen måste säkra att Sverige får godkänt från EU att skattebefria biodrivmedel, även när dessa blandas med fossila drivmedel.

7. Öka avdragsrätten för investeringar i energieffektiviseringar. Den som till exempel installerar solpaneler kan i dag skattebefrias för produktion av el, men bara upp till en viss nivå.

”Snabbare utbyggnad av laddstationer. Storskalig batteridrift av transporter är en omöjlighet utan kraftigt utbyggda laddningsmöjligheter vid vägarna.”

På längre sikt krävs mer omfattande åtgärder:

8. Ökad produktion av kraftvärme, kärnkraft och vindkraft. Det stora problemet för Europas energiförsörjning är bristande tillgång. Sverige måste öka produktionen av alla former av energislag – i synnerhet de fossilfria.

Annons

9. Kortade tillståndsprocesser för utbyggnad av elnät och elproduktion. Detta borde redan vara genomfört, och varje extra dag av tidsutdräkt skadar.

10. Snabbare utbyggnad av laddstationer. Storskalig batteridrift av transporter är en omöjlighet utan kraftigt utbyggda laddningsmöjligheter vid vägarna.

Detta recept är bara början. Sverige behöver kraftfulla strukturella reformer: sänkta arbetsgivaravgifter, minskad regelbörda för företagen och vässade yrkesutbildningar. Vi får inte förledas att tro att el-bidrag till företag och hushåll räcker. Våra folkvalda måste ta chansen att genomföra de reformer som Sverige behöver för ett stärkt välstånd och ökad internationell konkurrenskraft.

Mikael Erlandson, regionchef Företagarna Västra Götaland

Johan Grip, Chefsekonom, Företagarna

Annons
Annons
Annons
Annons