Annons

Förenkla omstarten för Sjuhärads företagare

Kommunerna i Sjuhärad har inte råd att företagare oroar och administrerar bort sin tid. Våra företagare behöver, när krisen är över, starta om och tänka nytt för att komma tillbaka ännu starkare än de var innan, skriver företrädare för Företagarna i Sjuhärad.
Debatt • Publicerad 19 september 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Under coronakrisen har många kommuner lättat på regler för att underlätta för företag. Det har handlat om att tidigarelägga tillstånd för uteserveringar, sänka avgifter och inte utföra tillsyn som inte är absolut nödvändig. Hur kan det vara möjligt att i kris göra insatser som nästan setts som omöjliga innan, frågar sig skribenterna.
Under coronakrisen har många kommuner lättat på regler för att underlätta för företag. Det har handlat om att tidigarelägga tillstånd för uteserveringar, sänka avgifter och inte utföra tillsyn som inte är absolut nödvändig. Hur kan det vara möjligt att i kris göra insatser som nästan setts som omöjliga innan, frågar sig skribenterna.Foto: Pernilla Rudenwall Petrie

Under coronakrisen har många kommuner och regioner lättat på regler för att hjälpa och förenkla för sitt lokala och regionala näringsliv, så även i Sjuhärad. Det kan handla om att tidigarelägga tillstånd för uteserveringar, sänka avgifter och inte utföra tillsyn som inte är absolut nödvändig. Även på nationell nivå har myndigheter gjort insatser för att lätta på regelbördan för företag. Många av insatserna är åtgärder som Företagarna har efterfrågat länge.

Hur kan det vara möjligt att i kris göra insatser som nästan setts som omöjliga innan och dessutom i ett rasande tempo?

Annons

Enligt Företagarnas undersökningar lägger en genomsnittlig företagare tio timmar i veckan på administration av olika regler. Den tiden skulle kunna läggas på att driva och utveckla det egna företaget och skapa nya jobb och mer pengar till den gemensamma välfärden. Motsatt så ger mer regler och administration färre jobb och mindre skatteintäkter.

”Det har aldrig varit viktigare att förenkla för företagare.”

Vi ser också att nästan nio av tio företagare är oroliga för att kommunen eller någon myndighet ska straffa dem för att de missat en regel för sitt företag. Det är inte rimligt. Företagare vill göra rätt, men det är lättare sagt än gjort.

Kommunerna i Sjuhärad har inte råd att företagare oroar och administrerar bort sin tid. Våra företagare behöver, när krisen är över, starta om och tänka nytt för att komma tillbaka ännu starkare än de var innan. Precis som en dator behöver systemet uppdateras. Men när någon gång på gång trycker avbryt kommer det istället att fungera allt sämre. Förändringarna som gjorts i kristid måste vara kvar, och arbetet med regelförenkling på kommunal, regional och nationell nivå intensifieras.

En uppdatering är nödvändig. Vi föreslår att den börjar här:

  • Gör en bred översyn av de regler och avgifter som företagen behöver följa och betalar till kommunen. Om det var möjligt att sänka avgifter och till och med slopa delar av myndighetsutövningen under kristiden är det troligtvis möjligt att låta det fortsätta vara så. Att det dessutom görs konsekvensanalyser av hur nya regler påverkar de minsta företagen är av största vikt, både var för sig och som total regelbörda.
  • Fortsätt att göra affärer med näringslivet. Företagarna ser en risk att regionen och kommunerna i regionen kommer dra i den ekonomiska handbromsen för att förbättra sin egen ekonomiska situation. Det är dock helt avgörande att det offentliga fortsätter med tidigare aviserade upphandlingar, inköp och investeringar för att på så sätt hålla igång ekonomin i länet.
  • För att ytterligare stimulera näringslivet behöver länets kommuner fråga sig om det finns verksamheter som drivs i egen regi men som istället hade kunnat utföras av ett privat företag. Om det inte är en del av det kommunala kärnuppdraget finns det all anledning att knoppa av verksamheterna.
  • Se över en allmän liberalisering av lagar och regleringar för restauranger och barer. I Växjö i Kronobergs län och i Nacka utanför Stockholm får restauranger leverera alkohol tillsammans med mat till dörren, så kallad microcatering. Detta borde vara möjligt att göra även den dag krisen är över och i fler kommuner. Kravet på servering av mat för att få ett utskänkningstillstånd bör tas bort för att exempelvis underlätta etableringen av vinbarer på gathörnet. Låt inte gamla regler stå i vägen för nyskapande företagande.

Sveriges företagare behöver en omstart när krisen väl är över. Arbetet med att förenkla regler både på kommunal, regional och nationell nivå måste prioriteras nu och under tiden som kommer efter krisen. Det har aldrig varit viktigare att förenkla för företagare.

Dennis Lenberg, ordförande, Företagarna Borås

Sture Hellstrand, ordförande, Företagarna Ulricehamn

Mathias Eriksson, ordförande, Företagarna Mark

Christian Palmén, ordförande, Företagarna Herrljunga

Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat, Företagarna

Helena Fond, expert regelförenkling, Företagarna

Annons
Annons
Annons
Annons