Annons

Fördyrat bibliotek inte nuvarande styres fel

Svar till Läsare utan gränser, UT 20/10.
Replik • Publicerad 24 oktober 2020
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Processen med nytt stadsbibliotek grundades under den tid som moderater och socialdemokrater satt i politisk ledning, påpekar Roland Karlsson, Mikael Levander och Mikael Dahl.
Processen med nytt stadsbibliotek grundades under den tid som moderater och socialdemokrater satt i politisk ledning, påpekar Roland Karlsson, Mikael Levander och Mikael Dahl.Foto: Christine Olsson/TT

Politik är spännande. När man förbereder sig för att tidningen skall innehålla mängder av insändare och debatt om två eller tre högstadieskolor, så blir den stora frågan istället stadsbiblioteket.

Låt oss då ta den debatten istället. Som styre får vi alltid ta ansvar, vi får också ta ansvar för de beslut som tidigare styre tagit, det är en del av uppdraget för att fortsätta driva kommunen framåt.

Annons

När det gäller stadsbiblioteket så har det varit en lång process, med detaljplan, avtal med Ica-fastigheter, arkitekttävling med mera.

”Nu sitter vi i styret och får ta ansvar för vad som händer även om vi inte varit delaktiga tidigare.”

Mycket av detta grundades under den tid som moderater och socialdemokrater satt i politisk ledning. Ett tag röstade man in varandra på alla presidieposter och insynen från oppositionen blev lika med noll.

Därför var det viktigt för oss att tillsätta en referensgrupp där alla nio partier som är representerade i kommunfullmäktige skulle få insyn och träffa dem som jobbade med projektet och kunna ställa frågor.

Det vi ser nu är en bild av att fler fått insyn och delaktighet, vilket är bra, men som också skapat en frustration.

Frustrationen består i att nya frågor som ställs inte fått ett tydligt svar. Ingen av oss inom det politiska styret har någonsin träffat eller suttit i förhandlingar med Ica-fastigheter inför avtalsskrivandet.

Orsaken till att kostnaden har ökat beror på att vissa delar inte var med. Fastighetsköpet var bokfört på ett annat ställe och har nu lagts in i projektet. Inte heller utemiljön fanns med i den ursprungliga budgeten. Sedan har fördyringar i projektet tillkommit i form av bland annat förstärkningar, solceller och utökad yta för att få med funktioner och krav.

Men som sagt, nu sitter vi i styret och får ta ansvar för vad som händer även om vi inte varit delaktiga tidigare.

Det är också en del av det politiska spelet, om det går dåligt så är det alltid styrets ansvar, om det går bra så är det tack vare förvaltningen.

Roland Karlsson (C), kommunstyrelsens ordförande

Mikael Levander (NU), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Annons

Mikael Dahl (C), biträdande kommunalråd

Annons
Annons
Annons
Annons