Annons

Förändringar i beteskravet hotar djurens välmående

Kor mår bra av att vara ute och beta. Samtidigt är djur som betar på naturbetesmarker avgörande för den biologiska mångfalden. På KRAV-certifierade gårdar kommer djuren alltid få gå ut på bete – det är vårt löfte till Västra Götalands konsumenter, skriver Emma Rung, vd på KRAV.
Insändare • Publicerad 13 juni 2024
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
När man köper kött från KRAV-certifierade gårdar bidrar man alltså till både djurvälfärd och biologisk mångfald, skriiver Emma Rung, vd på KRAV.
När man köper kött från KRAV-certifierade gårdar bidrar man alltså till både djurvälfärd och biologisk mångfald, skriiver Emma Rung, vd på KRAV.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Betande kor i grönskande hagar är för många sinnebilden av svensk sommar. Den bilden utmanas nu av en utredning inom Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Utredningen ser bland annat över beteskravet, som innebär att alla mjölkkor har rätt att beta utomhus minst sex timmar per dygn under sommarens betesperiod. Resultatet av utredningen kan bli att beteskravet avskaffas helt, vilket kan betyda att mjölkkor får tillbringa hela sina liv inomhus.

Annons

Det finns två typer av utomhusbete för kor. Antingen betar de på åkrar, eller så ges de tillgång till naturbete. Att naturbetesmarkerna fortsätter betas är särskilt viktigt för att bevara den biologiska mångfalden, alltså rikedomen av växt- och djurarter, och för att minska risken att markerna växer igen. Här spelar de KRAV-certifierade gårdarna i Västra Götaland en mycket viktig roll.

Samtidigt som en tredjedel av alla naturbetesmarker i Sverige har försvunnit sedan 1950, fortsätter andelen naturbetesmark på KRAV-certifierade gårdar att vara hög.

Under 2023 fanns det naturbetesmarker på 94 procent av de KRAV-certifierade gårdarna i Västra Götaland med kor och får. Motsvarande siffra för de konventionella gårdarna i länet var 80 procent. I hela landet var andelen 92 procent för KRAV-certifierade djurgårdar och 79 procent för konventionella gårdar.

”På KRAV-certifierade gårdar är korna ute på bete minst 12 timmar per dygn under sommaren.”

Artrikedomen på naturbetesmarkerna är ett resultat av att de betas, men också av att de inte besprutas med naturfrämmande bekämpningsmedel, inte gödslas, odlas eller bearbetas. På KRAV-certifierade ekologiska gårdar där det aldrig används naturfrämmande bekämpningsmedel i odlingar, finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter, bin och andra pollinerare än på konventionella gårdar.

Det är viktigt att lantbruksdjur får vara utomhus för att de ska må bra. På KRAV-certifierade gårdar är korna ute på bete minst 12 timmar per dygn under sommaren. Även grisar, får och höns hos KRAV-bönder tillbringar mycket tid utomhus, där de kan leva naturliga djurliv. När man köper kött från KRAV-certifierade gårdar bidrar man alltså till både djurvälfärd och biologisk mångfald.

Kor som betar utomhus på sommaren skapar en bild av Sverige som ingen vill mista. På KRAV-certifierade gårdar kommer djuren alltid att få gå ut på bete – det är vårt löfte till Västra Götalands konsumenter.

Emma Rung,

vd på KRAV

Annons
Annons
Annons
Annons