Annons

Flexiblare hyresavtal kan minska konkurserna

Om vi i framtiden ska minska risken för konkurser och tomma lokaler behövs flexiblare hyresavtal, skriver Joachim Bozorgnia, vd för hyreskonsultbolaget Cresnia.
Debatt • Publicerad 18 juni 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Om vi i framtiden ska minska risken för konkurser och tomma lokaler behöver vi flexiblare hyresavtal. Det skulle gynna hyresgäster och fastighetsägare, anser Joachim Bozorgnia.
Om vi i framtiden ska minska risken för konkurser och tomma lokaler behöver vi flexiblare hyresavtal. Det skulle gynna hyresgäster och fastighetsägare, anser Joachim Bozorgnia.Foto: Fredrik Persson / TT

Coronakrisen gör att företag går i konkurs och att arbetstagare permitteras eller varslas om uppsägning. För Västra Götalands kommuner innebär krisen både minskade intäkter och stora kostnader.

När företagens intäkter nu minskar behöver de sänka sina kostnader. När det gäller löne- och personalkostnader har staten gått in med flera åtgärder för att hjälpa företagen. När det gäller hyreskostnader är staten beredd att ge viss ersättning till fastighetsägarna om de sänker hyran, men många fastighetsägare väljer ändå att inte göra det.

Annons

Ett vanligt hyresavtal har i dag en avtalslängd på tre–tio år. Uppsägningar behöver ofta ske ett år i förväg, annars förlängs avtalet automatiskt i flera år. Dessutom är avtalen många gånger krångliga och skrivs på fastighetsägarnas villkor.

Problemet med dessa oflexibla hyresavtal är att de inte går att justera i takt med att företagens verksamhet eller ekonomiska förutsättningar förändras. I dag sker förändringar i omvärlden allt snabbare och de låsta hyresavtalen kan då leda till fler konkurser. Då drabbas även fastighetsägarna, som står igen med tomma lokaler.

Vissa branscher är mindre stelbenta. Ett exempel är hotellbranschen, där omsättningsbaserade hyror med ett hyresgolv är vanligt. Det innebär att fastighetsägare och hyresgäster i större utsträckning delar på risken vid konjunktursvängningar. Ett annat exempel är marknaden för coworking, som just nu upplever kraftig tillväxt och där hyresavtalen ofta är korta men med högre hyra.

Det finns två parter i alla hyresavtal: hyresgästen och fastighetsägaren. De representeras av å ena sidan Svensk handel, Företagarna och Visita, å andra sidan av Fastighetsägarna.

Branschorganisationerna bör gemensamt reformera dagens hyresmodell. Målet bör vara flexibla hyresavtal som kan anpassas vid konjunktursvängningar, där hyresgäster och fastighetsägare i större utsträckning delar på risk och möjligheter.

Coronakrisen är exceptionell, men snabba konjunkturnedgångar kommer alltid att uppstå. Om vi i framtiden ska minska risken för konkurser och tomma lokaler behöver vi flexiblare hyresavtal. Det skulle gynna hyresgäster och fastighetsägare i Västra Götaland och samhället i stort.

Joachim Bozorgnia, vd, Cresnia

Annons
Annons
Annons
Annons