Annons

Fler kvinnor i Västra Götaland borde vara chefer

Bara 34 procent av cheferna i Västra Götaland är kvinnor, trots att kvinnor i snitt har längre utbildning än män. För en mer jämställd arbetsmarknad krävs åtminstone två saker: Arbetsgivare behöver rekrytera för att skapa en jämnare könsfördelning och föräldraskapet behöver delas mer lika, skriver Daniel Asker från Ledarnas a-kassa.
debatt • Publicerad 8 juli 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fram till första barnet är kvinnor och män chefer i ungefär lika stor utsträckning, sedan blir kvinnor mer sällan chefer, skriver Daniel Asker från Ledarnas a-kassa.
Fram till första barnet är kvinnor och män chefer i ungefär lika stor utsträckning, sedan blir kvinnor mer sällan chefer, skriver Daniel Asker från Ledarnas a-kassa.Foto: Christine Olsson/TT

Cirka 22 000 kvinnor i Västra Götaland är chefer, vilket motsvarar 34 procent av alla chefer i länet. Snittet för Sverige ligger på 35 procent. Det här är siffror som inte förändrats nämnvärt över tid.

Den låga andelen kvinnor bland chefer består trots att kvinnor i snitt både har längre utbildning än män och oftare än män har högre utbildning än vad som krävs för deras yrke, enligt forskning som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, sammanställt.

Annons

Den sneda könsfördelningen, och det slöseri med kompetens den för med sig, beror framför allt på vad som sker vid föräldraskapet. Fram till första barnet är kvinnor och män chefer i ungefär lika stor utsträckning – sedan blir kvinnor mer sällan chefer. En orsak är att kvinnor tar ut en större andel av föräldraledigheten och även tar större ansvar för vård av barn.

Det här innebär att samhället inte på bästa sätt tar tillvara den kompetens som finns och att Sveriges konkurrenskraft inte utvecklas optimalt, vilket därmed håller tillbaka sysselsättningen. Ojämställdheten leder alltså till en högre arbetslöshet och en otryggare arbetsmarknad.

”Den sneda könsfördelningen, och det slöseri med kompetens den för med sig, beror framför allt på vad som sker vid föräldraskapet.”

För en tryggare och mer jämställd arbetsmarknad krävs åtminstone två saker:

1. Arbetsgivare behöver arbeta aktivt för att motverka enkönat, i organisationen som helhet och i mindre enheter. Detta eftersom en jämn fördelning av chefer underlättas av en jämn fördelning av könen på arbetsplatsen. Det är en utmaning, eftersom vi människor i allmänhet tycker bättre om och särbehandlar personer som är lika oss själva. Men mixade arbetsgrupper skapar både ökad kreativitet och produktivitet.

2. Par som blir föräldrar behöver arbeta aktivt för en jämn ansvarsfördelning av föräldraskapet. Om kvinnan tar ut störst andel av föräldraledigheten och oftare är hemma för vård av barn, minskar hennes chanser att bli chef.

Vi på Ledarnas a-kassa vill öka tryggheten på arbetsmarknaden – och kvinnors underrepresentation som chefer är ett strukturellt slöseri med kompetens som leder till sämre konkurrenskraft och därmed lägre sysselsättning.

För ökad jämställdhet, lägre arbetslöshet och ökad trygghet på arbetsmarknaden behöver fler kvinnor i Västra Götaland bli chefer.

Daniel Asker, chef för Ledarnas a-kassa

Annons
Annons
Annons
Annons