Annons

Ett rikt kulturliv förutsätter jämnare fördelning av medel

I dag får professionell bild- och formkonst bara 1,3 procent av de statliga kulturmedel som fördelas av landets regioner. Men förslaget till ny kultursamverkansmodell kan ge fler invånare i Västra Götaland tillgång till konst. Det kräver dock att det blir en mer balanserad fördelning mellan de olika kulturområdena, skriver Sara Edström, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation.
insändare • Publicerad 9 december 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bild- och formkonsten har en självklar roll i allas kulturella vardag. För att invånarna i Västra Götaland ska få ett rikt kulturliv måste det offentliga stödet fördelas jämnare, skriver Sara Edström, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation. Bilden visar Shai Dahans tolkning av Ada Nilsson, på en husvägg vid Storgatan i Ulricehamn.
Bild- och formkonsten har en självklar roll i allas kulturella vardag. För att invånarna i Västra Götaland ska få ett rikt kulturliv måste det offentliga stödet fördelas jämnare, skriver Sara Edström, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation. Bilden visar Shai Dahans tolkning av Ada Nilsson, på en husvägg vid Storgatan i Ulricehamn.Foto: Pernilla Rudenwall

Västra Götalands kulturliv finansieras delvis av statliga medel som fördelas av regionen. Pengarna går till sju olika kulturområden. I den statliga utredningen om en ny modell för fördelning av statliga medel framgår att landets regioner i dagsläget endast tilldelat 1,3 procent av dessa till professionell bild- och formverksamhet. Riksdagen har bestämt att kulturpolitiken ska leda till breddat deltagande både i kulturlivet, och i utövandet. Det betyder att du både ska kunna ta del av konst och verka som bild- och formkonstnär, oavsett vilken av Västra Götalands kommuner du bor i. Men med en så stor snedfördelning av offentliga pengar uppnås inte det målet.

”Kommunerna har en nyckelroll när det gäller att ansvara för publik utställningsverksamhet.”

Ett av förslagen från utredningen om en ny kultursamverkansmodell är att även kommuner ska få ansvar för att fördela statliga medel. Kommunerna har en nyckelroll när det gäller att ansvara för publik utställningsverksamhet och att stötta produktion av bild- och formkonst i landet. De har dock sällan möjlighet att betala skäliga ersättningar till utställande konstnärer. Det är hög tid att regionerna tar ett större ansvar för bild- och formkonsten, vilket också innebär att inkludera kommunala verksamheter i fördelningen av medel.

Annons

Västra Götalandsregionen har en viktig roll i att slå vakt om de nationella kulturpolitiska målen om ett jämlikt och brett kulturliv och att stärka bild- och formkonsten samt konstnärernas villkor.

Därför behöver regionen:

• Stärka bild- och formverksamheter i en ny kultursamverkansmodell. I en kommande remissprocess bör regionen noga överväga hur utredningens förslag till kommunalt inflytande kan bidra till bättre villkor för enskilda konstutövare, och för att tillgängliggöra bild- och formkonst för fler invånare i länet.

• Bidra till fokus på enskilda konstnärer. När kommunerna, i samverkan med regionen, ges ansvar för att fördela pengar måste deras verksamhet för enskilda konstnärer och lokala aktörer ges stöd och prioritet. Hittills har nästan all resurstilldelning på regional nivå tillfallit större kulturinstitutioner.

• Bild- och formkonsten har en självklar roll i allas kulturella vardag. För att invånarna i Västra Götaland ska få ett rikt kulturliv måste det offentliga stödet fördelas jämnare!

Sara Edström, ordförande, Konstnärernas Riksorganisation

Annons
Annons
Annons
Annons